ACRYREX

Produkt:
Polimetakrylan metylu (PMMA)

Zastosowanie:
MEDIUM VISCOSITY

Producent:
CHI MEI CORP.

Baza tworzyw