Ahydrosil K

Zastosowanie:
brak informacji o produkcie

Producent:
Zakład Doświadczalny Silikonów

Baza tworzyw