Ekotechnologie i montaż - studia podyplomowe

2013-11-14

Studia dofinansowane są przez Unię Europejską

Politechnika Poznańska, w ramach projektu Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju uruchamia w tym roku nowe, innowacyjne kierunki studiów podyplomowych skierowane do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w branżach związanych z inteligentnym rozwojem.

Bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne i laboratoryjne Uczelni oraz wpływ pracodawców na programy kształcenia, zapewni warunki do edukacji nowoczesnych kadr. Realizację programów studiów na najwyższym poziomie ułatwia ścisła współpraca Uczelni z uznanymi specjalistami krajowymi i zagranicznymi, wywodzącymi się z przemysłu i biznesu.

Jeden z uruchamianych kierunków to Ekotechnologie i montaż

Całkowity koszt studiów wynosi 2.000 zł.

Studia podyplomowe Ekotechnologie i montaż mają na celu poszerzenie i uaktualnienie kwalifikacji zawodowych Słuchaczy z zakresu technologii, metod i form organizacyjnych procesów technologicznych montażu oraz mechanizmów zarządzania jakością, zarządzania strategicznego i finansowego w przedsiębiorstwie.

Absolwenci zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarach:

- efektywnego projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu,
- tzw. zielonych technologii, w tym demontażu, ekoprojektowania, odzysku i recyklingu wyrobów,
- doboru strategii montażu,
- określania żywotności wyrobu,
- jakości, przedsiębiorczości i konkurencyjności w zarządzaniu firmą, w tym firmą montażową.

Nabyte umiejętności pozwolą stosować w praktyce nowoczesne narzędzia do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów inżynierskich ukierunkowanych na procesy montażu. Umożliwią także efektywnie projektować te procesy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, właściwie dobierać parametry montażu oraz tworzyć kompleksową strategię przedsiębiorstwa z modelami biznesowymi włącznie.

Do dyspozycji Słuchaczy oddajemy sale dydaktyczno-laboratoryjne Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, w tym nowoczesne laboratoria robotyzacji oraz zautomatyzowanego elastycznego montażu.

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Politechniki Poznańskiej o dużym dorobku naukowym i dydaktycznym, bezpośrednio związanym z wykładanymi przedmiotami.

Część zajęć zrealizowana jest przez przedstawicieli wiodących na rynku firm (m. in. Volkswagen Poznań, MAN Poznań, Promag S.A.).


REKRUTACJA I DODATKOWE INFORMACJE

Sekretariat Studiów
mgr Sylwia Krajewska
Instytut Technologii Mechanicznej
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3, Poznań
Pokój 604

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30
Telefon: 61 665 2730
E-mail: sylwia.krajewska@put.poznan.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych:

http://www.put.poznan.pl/studia/podyplomowe/sp-201
www.iwir.put.poznan.pl


Źródło: Politechnika Poznańska