Polecamy! Studium Podyplomowe w Instytucie Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej

2006-09-06

studium zaoczne, dwu-semestralne

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH w PRODUKCJI i EKSPLOATACJI
Studium kierowane jest do absolwentów wyższych uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich kierunków ścisłych oraz osób pracujących w działach: zaopatrzenia, logistyki oraz przedstawicieli handlowych.

Celem studium jest przekazanie wiedzy o szerokim spektrum materiałów produkcyjnych i eksploatacyjnych wykorzystywanych w zakładach zajmujących się wytwarzaniem wyrobów z tworzyw sztucznych, metali i innych materiałów technicznych oraz instytucjach handlowych. Ciągłe zmiany na rynku pracy w zakresie eksploatacji i produkcji technicznych materiałów wymagają wiedzy związanej nie tylko z przetwórstwem tych materiałów ale także wiedzy dotyczącej ich podstawowych właściwości. Istotnym elementem kształcenia będzie ponadto poznanie metod badania właściwości materiałów oraz wiedzy dotyczącej recyklingu i ekobilansu.

Program studium obejmuje następujące przedmioty:
1. Materiały produkcyjne
1.1.Wiadomości ogólne o materiałach typu drewno, ceramika, szkło, tworzywa sztuczne, metale
1.2. Struktura materiałów, właściwości, zastosowanie
1.3. Dobór materiałów do zastosowań inżynierskich
2. Tworzywa sztuczne
2.1. Podział tworzyw sztucznych i ich identyfikacja
2.2. Budowa, właściwości i zastosowanie
2.3. Stany fizyczne tworzyw sztucznych
3. Kompozyty i nanokompozyty
3.1. Klasyfikacja materiałów kompozytowych
3.2. Właściwości kompozytów i ich zastosowanie
3.3. Nanokompozyty polimerowe, właściwości i zastosowanie
4. Materiały eksploatacyjne
4.1. Klasyfikacja materiałów eksploatacyjnych
4.2. Właściwości i zastosowanie
4.3. Warunki eksploatacji
5. Metody przetwórstwa materiałów
5.1. Podstawowe technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
5.2. Metalurgia i odlewnictwo
5.3. Obróbka plastyczna
6. Metody badań materiałów
6.1. Podstawowe badania mechaniczne
6.2. Badania fizyczne materiałów
6.3. Badania wyrobów użytkowych
7. Recykling
7.1. Klasyfikacja metod recyklingu
7.2. Recykling tworzyw sztucznych i metali
7.3. Recykling innych materiałów (szkło i papier)
7.4. Recykling materiałów eksploatacyjnych
7.5. Ekobilans
Zgodnie z zarządzeniem RO/VI/13/2006 na Studium mogą być przyjęte osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Absolwenci Studium otrzymują zaświadczenie ukończenia Studium.
Terminy zajęć: co dwa tygodnie w piątki (po południu) oraz w soboty

Koszt studium: 4400 zł

Kontakt: prof. dr hab. J.Jurga, mgr inż. M.Konieczna

tel. (061) 665-2394, -2894

e-mail: jan.jurga@put.poznan.pl, monika.konieczna@put.poznan.pl,
Termin zgłoszenia: 15.09.06