Szukaj firmy


ARS Kraków

Informacje ogólne

Firma ARS powstała w 1995r na bazie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych, który rozpoczął działalność
w 1968r.
Działalność produkcyjna trwa więc nieprzerwanie 32 lata.
Istotnym sukcesem firmy jest ekologiczny charakter produkcji . Obiekt ogrzewany jest energią cieplną wytwarzaną w procesie technologicznym. Niewielka ilość odpadów jest wykorzystywana powtórnie co powoduje zerową uciążliwość dla środowiska naturalnego. Również produkt finalny jest elementem konstrukcji i jako taki nie trafia na wysypisko odpadów.

Zakład dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym. Są to automaty wtryskowe sterowane układami cyfrowymi, co zapewnia doskonałą powtarzalność produkowanych detali jak również szybkość wykonania. Zautomatyzowanie procesu produkcyjnego powoduje obniżenie kosztów wytwarzania co ma istotny wpływ na cenę wyrobów finalnych, które są konkurencyjne na rynku.