Szukaj firmy


Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy - IMP

Informacje ogólne

Od wielu lat zbieramy informacje na temat funkcjonowania i konsekwencji delegowania pracowników w krajach Unii Europejskiej. Wszystkie zebrane informacje poddajemy gruntownej analizie i w razie potrzeby reagujemy, informując o problemach i nieprawidłowościach właściwe instytucje, przygotowując stanowiska i opinie oraz biorąc aktywny udział w konsultacjach społecznych. IMP to inicjatywa skierowana do przedstawicieli pracodawców, pracowników, a także władz najwyższego szczebla i samorządowych. Zależy nam nie tylko na popularyzacji wiedzy, ale też zapewnieniu maksymalnej mobilności w ramach Unii Europejskiej.