Dodaj ofertę za darmo

Konferencja: "Rynek tworzyw sztucznych - zagrożenia dla recyklingu"

2009-01-22

29.01.2009r., Kazimierz Dolny

Data rozpoczęcia: 2009-01-22
Data zakończenia: 2009-01-22
Od kilku miesięcy sytuacja na rynku związanym z odzyskiem i recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych ulega dramatycznemu pogorszeniu. Sytuacja ta spowodowana jest ograniczonym popytem i możliwościami recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, jak również spadkiem cen ropy naftowej. W związku z powyższym Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA wraz z Fundacją Plastics Europe Polska pod patronatem miesięcznika Recykling organizuje 29 stycznia 2009 w Kazimierzu Dolnym konferencję "Rynek tworzyw sztucznych - zagrożenia dla recyklingu".

W konferencji wezmą udział przedstawiciele największych firm z branży odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych, eksperci z Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawiciele izb i stowarzyszeń branżowych.

Podczas konferencji omówione zostaną negatywne zjawiska pojawiające się na rynku, jak również możliwe sposoby na wyjście z kryzysowej sytuacji. Omówione zostaną stanowiska i punkty widzenia różnych stron "graczy" na rynku, co pomoże w znalezieniu sposobów na poprawę funkcjonowania firm z branży odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Szczegółowy program konferencji poniżej.OPIS SYTUACJI NA RYNKU ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rejestrowane negatywne zjawiska związane z kryzysem na rynku odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych są gwałtowne i raczej długookresowe. Rynek tworzyw sztucznych wchodzi w fazę istotnego przewartościowania. Podobnie rzecz się ma z rynkiem zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Dalsze pogarszanie się sytuacji może doprowadzić wiele podmiotów w tej branży do poważnych problemów, a niektóre z nich będą zmuszone do zakończenia dalszej działalności.

Obecnie brakuje rzetelnych informacji, prognoz oraz programów wspierających rynek zbiórki i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Sytuacja ta poważnie zagraża budowanemu w kraju systemowi odzysku i recyklingu oraz wywiązaniu się kraju z obowiązków wobec UE. W tym miejscu należy przypomnieć, że Polska jest w czołówce krajów europejskich pod względem składowania odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci, co stoi w sprzeczności z wymaganiami UE.

Kryzys finansowy, jak również spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach spowodował, że zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wykonane z odzyskanych materiałów zaczęło spadać. Spadły również ceny tworzyw - niektórych nawet o 50%.

Objawem kryzysu jest również generalne załamanie na rynku surowców wtórnych. Nie ma na nie zbytu, choć jeszcze kilka miesięcy temu skupowali je producenci z Dalekiego Wschodu. Obecnie stawki oferowane za surowce wtórne spadły nawet o 90%. Punkty skupu surowców wtórnych ograniczyły działalność, ponieważ recyklerzy nie są zainteresowani odbiorem surowców. Częstym widokiem są zalegające hałdy posegregowanych odpadów - w tym szczególności makulatury. Nie ma podmiotów, które byłyby zainteresowane jej odbiorem.

Jeśli sytuacja się nie poprawi, rynek odzysku i recyklingu z tworzyw sztucznych może załamać się na stałe. Możliwe jest również, że przedsiębiorstwa komunalne, nie mając innych możliwości pozbycia się niechcianych odpadów, w tym również odpadów z tworzyw sztucznych, zaczną składować je na wysypiskach. Taka sytuacja uniemożliwi zaś wywiązanie się z unijnych norm w zakresie ustalonych poziomów składowania odpadów na wysypisku.

Źródło: POLSKI SYSTEM RECYKLINGU Organizacja Odzysku SA - www.psr.pl, www.wtrosceonature.com


Szkolenia

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Oferujemy Państwu cykl warsztatów dla osób, które chciałyby uzyskać certyfikat Green Belt. Zapraszamy na cykl czterech 3-dniowych sesji (czwartek-sobota).

Data rozpoczęcia: 2014-12-11
Data zakończenia: 2014-12-13

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-09-18
Data zakończenia: 2014-09-20

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-10-16
Data zakończenia: 2014-10-18

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-11-20
Data zakończenia: 2014-11-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-03-20
Data zakończenia: 2014-03-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-04-17
Data zakończenia: 2014-04-19

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-05-22
Data zakończenia: 2014-05-24

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-06-26
Data zakończenia: 2014-06-28

Narzędzia podnoszenia produktywności i elastyczności produkcji

Data rozpoczęcia: 2014-03-27
Data zakończenia: 2014-03-29

Rozwiązywanie problemow w parku maszynowym

Data rozpoczęcia: 2014-03-13
Data zakończenia: 2014-03-14