Rozwiązywanie problemow w parku maszynowym

2014-01-29

Data rozpoczęcia: 2014-03-13
Data zakończenia: 2014-03-14
Miejsce: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Gdańsk, ul. Lęborska 3b
CEL SZKOLENIA: Poznanie takich narzędzi jak:
• Metody i narzędzia rozwiązywania problemów; projektowanie rozwiązań i planowanie wdrożeń;
• Wizualne zarządzanie wskaźnikami; rola pomiarów i danych w dokumentowaniu i analizie historii zdarzeń w parku maszynowym;

FORMA SZKOLENIA: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń

Adresaci: Dyrektorzy/Managerowie Centrów operacyjnych/obsługi/logistyki; szefowie działów, Koordynatorzy ds. optymalizacji i jakości procesów, Specjaliści ds. doskonalenia procesów, Liderzy i Członkowie zespołów Lean/Kaizen Office

Cena: 490-790 zł/dzień

Prosimy o zapisy przez stronę internetową www.lean.info.pl lub e-mail: ahromiak@lean.info.pl

Źródło: Agnieszka HromiakSzkolenia

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Oferujemy Państwu cykl warsztatów dla osób, które chciałyby uzyskać certyfikat Green Belt. Zapraszamy na cykl czterech 3-dniowych sesji (czwartek-sobota).

Data rozpoczęcia: 2014-12-11
Data zakończenia: 2014-12-13

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-09-18
Data zakończenia: 2014-09-20

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-10-16
Data zakończenia: 2014-10-18

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-11-20
Data zakończenia: 2014-11-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-03-20
Data zakończenia: 2014-03-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-04-17
Data zakończenia: 2014-04-19

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-05-22
Data zakończenia: 2014-05-24

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-06-26
Data zakończenia: 2014-06-28

Narzędzia podnoszenia produktywności i elastyczności produkcji

Data rozpoczęcia: 2014-03-27
Data zakończenia: 2014-03-29

Wizualne zarządzanie wynikami i System Ciągłego Doskonalenia z elementami Problem Solving

Data rozpoczęcia: 2014-02-13
Data zakończenia: 2014-02-15