Szukaj ofertOferta sprzedaży

Bezpłatne szkolenie spektroskopowej analizy tworzyw sztucznych

Cena netto: 0 PLN / szt.


Opis oferty

Firma Bruker Optik GmbH biuro Polska jest firmą zajmującą się aparaturą pomiarową i badawczą. Wielokrotnie organizowaliśmy dla Naszych klientów szkolenia z metodyki badań tworzyw sztucznych techniką spektroskopii podczerwieni. Podobne workshopy organizujemy dla Naszych potencjalnych klientów, są one powiązane z zajęciami praktycznymi na aparaturze dostarczonej przez Naszą firmę- spektrometry FT-IR Alpha oraz FT-NIR Tango. Istnieje także możliwość badania próbek dostarczonych przez osoby biorące udział w szkoleniu, dzięki czemu możemy zaprezentować potencjalnemu użytkownikowi możliwości Naszego sprzętu a zainteresowane osoby mogą same wykonać analizę próbek. Szkolenie może się odbyć w miejscu i terminie wcześniej ustalonym między stronami. W planie szkolenia jest m.in. analiza tożsamościowa (identyfikacja polimerów, dodatków, wypełniaczy, etc), analiza ilościowa, stabilność termiczna. Chciałabym zaznaczyć, że szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony uczestników.

Szczegóły oferty

  • Dodano: 2013-05-21
  • Cena netto: 0 PLN / szt.

Liczba wyświetleń: 489