Szukaj ofertOferta sprzedaży

TWI doskonalenie metod pracy,czyli jak szybko szkolić pracowników do nowych zadań i pracy

Cena netto: 1500 PLN / szt.


Opis oferty

Data rozpoczęcia: 26 kwietnia 2016
Data zakończenia: 27 kwietnia 2016
Miejsce: Gdańsk-Gdański Inkubator Przedsiębiorczości
Cena: 1 500 zł netto/szkolenie
Godziny sesji:
wtorek: 10.00 - 17.30
środa: 8.00 - 15.30
Korzyści ze szkolenia:
Poznanie zasad programu TWI (Training Within Industry)
Nabycie umiejętności tworzenia arkuszy podziału pracy (APP)
Zapoznanie się z klasyfikowaniem rodzajów pracy w celu dobrania najlepszych narzędzie do prowadzenia instruktażu
Rozwinięcie umiejętności analizowania standardów pracy w celu definiowania punktów krytycznych dla danego typu pracy
Zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Pogłębienie wiedzy z zakresu planowania ścieżek szkoleniowych
Doskonalenie umiejętności komunikacji i metod przekazania wiedzy w trakcie instruktażu stanowiskowego
Poznanie metod definiowania czasu trwania szkoleń w oparciu o ścieżki szkoleniowe dla danego stanowiska pracy
Program szkolenia:
Wprowadzenie do TWI
Instrukcje Pracy (Job Instructions):
budowa arkusza podziału pracy
instruktaż stanowiskowy (w oparciu o wypracowane arkusze podziału pracy)
klasyfikacja pracy jako baza pod budowę ścieżek szkoleniowych
przygotowanie ścieżek szkoleniowych
Metody Pracy (Job Methods):
analiza metod pracy (wykorzystanie arkusza analizy pracy)
standaryzacja metod pracy (wykorzystanie arkusza analizy przebiegu pracy)
Relacje Pracy (Job Relations)
motywacja instruktora i ucznia (ćwiczenia podczas instruktażu)
efektywna komunikacja podczas instruktażu (ćwiczenia podczas instruktażu)
Kroki wdrożenia TWI
Forma szkolenia:
Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje
i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach
Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia
Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
Arkusz Podziału Pracy (formatka w wersji drukowanej i elektronicznej)
Arkusz Podziału Pracy (wypracowany w zespołach dla przykładowych stanowisk w procesach produkcyjnych)
Instruktaż stanowiskowy na wybranym procesie (wypracowane w trakcie szkolenia)
Przykładowa ścieżka szkoleniowa dla wybranego przypadku (wypracowane w trakcie szkolenia)
Matryca kompetencji (formatka w wersji elektronicznej)
Formularz do egzaminu stanowiskowego
Formatka do zarządzania procesem szkoleniowym (narzędzie Excel)
http://lean.info.pl/szkolenie/twi-skuteczne-i-szybkie-wdrazanie-pracownikow-do-nowej-pracy/

Szczegóły oferty

  • Dodano: 2016-03-30
  • Ważne do: Oferta archiwalna
  • Cena netto: 1500 PLN / szt.

Liczba wyświetleń: 153

Kategoria