Kategorie

Wyszukiwarka

Liczba znalezionych wiadomości: 51

 • 2005-09-07 | Komentarze: 0

  B2. ŚRODKI CZYSZCZĄCE

  W trakcie przetwarzania tworzywa sztucznego - w zależności od rosnącej temperatury dla najczęściej stosowanych polimerów - krzywa lepkości silnie opada. W czasie cyklu produkcyjnego podczas wahań temperatury (szczególnie dotyczy to tzw. gorących kanałów) cząsteczki tworzywa bezpośrednio stykające się z elementami metalowymi mają skłonność do odkładania się na ściankach. Jest to najczęściej widoczne po zmianie koloru tworzywa w postaci występujących smug koloru poprzednio przetwarzanego tworzywa.

 • 2005-09-07 | Komentarze: 0

  B3. ŚRODKI POŚLIZGOWE (Koncentraty antyadhezyjno-poślizgowe)

  Są to produkty definiowane jako środki antyadhezyjne. Wyrażenia "środki poślizgowe" lub "środki antyadhezyjne" są w praktyce niejednoznacznie definiowane. Podczas testu poślizgowego współczynnik tarcia definiowany jest jednoznacznie w funkcji właściwości antyadhezyjnych.

 • 2005-09-06 | Komentarze: 1

  A1. BARWIENIE - znaczenie procesu

  Oprócz związku wielkocząsteczkowego tworzywo sztuczne zawiera zwykle składniki dodatkowe, które nadają mu wazną właściwość użytkową - kolor.

 • 2005-09-06 | Komentarze: 1

  A2. PODZIAŁ SUBSTANCJI BARWIĄCYCH

  Koncentraty barwiące, są to wstępnie zdyspergowane na odpowiednim nośniku polimerowym substancje barwiące. Substancje te należą do głównych grup: pigmenty organiczne (stosowane najczęściej), pigmenty nieorganiczne i rozpuszczalne barwniki.

 • 2005-09-06 | Komentarze: 1

  A3. TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA TWORZYW A ICH BARWIENIE

  Sposób przetwarzania nie ma decydującego wpływu na dobór koncentratu barwiącego. Uzyskanie dobrego wybarwienia detalu zależy od dobrego wymieszania, rozbicia aglomeratów i shomogenizowania barwnika, a więc od dobrego układu uplastyczniającego.

 • 2005-09-06 | Komentarze: 0

  A4. BARWIENIE TWORZYW BARWNIKAMI W PŁYNIE

  Od wielu lat barwienie tworzyw sztucznych przeprowadza się, dodając suchy pigment do granulatu tworzywa sztucznego o naturalnej barwie i następnie mieszając w bębnie lub częściej, dodając przedmieszki do granulatu polimeru.

 • 2005-09-06 | Komentarze: 0

  A5. BARWIENIE TWORZYW A CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

  W procesie barwienia tworzyw nalezy zwrócić uwagę na zagadnienie kontaktu barwionych tworzyw-produktów z otoczeniem.

 • 2005-09-06 | Komentarze: 0

  A6. OBLICZENIE KOSZTU BARWIENIA TWORZYW

  Jak obliczyć koszt barwienia w planowanym procesie produkcyjnym???

 • 2005-09-06 | Komentarze: 0

  A7. KONCENTRATY BARWNIKÓW DO TWORZYW

  Przy przygotowywaniu nowego barwnika, bierze się pod uwagę jego ewentualny wpływ na końcowe właściwości barwionego detalu, jak również sam proces przetwórstwa.

 • 2005-09-06 | Komentarze: 0

  A8. BARWIENIE TWORZYW SYSTEMEM KOLORANTÓW AURICOLOR

  Z punktu widzenia przetwórcy tworzyw kolor jest cechą wyrobu, która pozwala na jego wyróżnienie spośród produktów konkurencji oraz, co najważniejsze, dostosować wyrób do potrzeb klienta. Potrzeby te stają się coraz bardziej indywidualne, na co dodatkowo nakładają się szybkie zmiany obowiązującej mody. Sytuacja taka zmusza przetwórców tworzyw do oferowania szerszej palety kolorystycznej swoich wyrobów, możliwej do osiągnięcia głównie poprzez zmniejszanie serii produkcyjnych, co znacznie podwyższa koszty produkcji.

Strona 2 z 6
« poprzednia     1  2  3  4  5  6   następna »