Dodaj ofertę za darmo

B2. ŚRODKI CZYSZCZĄCE

2005-09-07

W trakcie przetwarzania tworzywa sztucznego - w zależności od rosnącej temperatury dla najczęściej stosowanych polimerów - krzywa lepkości silnie opada. W czasie cyklu produkcyjnego podczas wahań temperatury (szczególnie dotyczy to tzw. gorących kanałów) cząsteczki tworzywa bezpośrednio stykające się z elementami metalowymi mają skłonność do odkładania się na ściankach. Jest to najczęściej widoczne po zmianie koloru tworzywa w postaci występujących smug koloru poprzednio przetwarzanego tworzywa.

Zjawisko to jest trudne do usunięcia bez zastosowania dodatkowych środków, a w ekstremalnych przypadkach występuje konieczność rozebrania formy i mechanicznego jej oczyszczenia, co powoduje przerwy produkcyjne oraz możliwość powstania rys na częściach metalowych.
W celu ograniczenia przerw produkcyjnych stosuje się środki czyszczące, które reagując chemicznie z tworzywem powodują jego usuwanie z części metalowych.
Często stosowane środki czyszczące zawierają pasty ścierne, które jednak mogą powodować matowienie polerowanych części formy.

ŹRÓDŁO: www.lifocolor.pl

Źródło: A.M.

Barwienie i modyfikowanie tworzyw

2005-09-08 | Komentarze: 0

B4. ŚRODKI DODATKOWE UODPORNIAJĄCE NA ŚWIATŁO

Koncentraty uodporniajace na siwatło UV są związkami chemicznymi, dopasowanymi do aktualnych procesów destrukcyjnych (światło, tlen, wilgoć i temperatura) i przetwarzanego polimeru oraz jego przewidywanego zastosowania, odbudowując strukturę polimeru, na którą oddziaływają chemiczne i fizyczne mechanizmy świetlne.

B5. ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE

B6. ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE

B7. ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

B8. ŚRODKI ANTYUTLENIAJĄCE

B9. ŚRODKI SPIENIAJĄCE (POROFORY)

BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

BB11. ŚRODKI STABILIZUJĄCE

A9. WYMAGANIA STAWIANE BARWNIKOM

B1. MODYFIKOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZ ŚRODKI POMOCNICZE