Dodaj ofertę za darmo

B3. ŚRODKI POŚLIZGOWE (Koncentraty antyadhezyjno-poślizgowe)

2005-09-07

Są to produkty definiowane jako środki antyadhezyjne. Wyrażenia "środki poślizgowe" lub "środki antyadhezyjne" są w praktyce niejednoznacznie definiowane. Podczas testu poślizgowego współczynnik tarcia definiowany jest jednoznacznie w funkcji właściwości antyadhezyjnych.

Najpowszechniej stosowane są różne gatunki silikonów zmniejszające przyczepność lepiących się materiałów. Najczęściej stosuje się oleje metylosilikonowe. Powodują one zmniejszenie przyczepności tworzyw sztucznych do form, przez co poprawiają gładkość i połysk kształtek, zmniejszają zużycie form i liczbę braków.
Wśród środków antyadhezyjnych należy rozróżnić "wewnętrzne" i "zewnętrzne" środki antyadhezyjne.
Wewnętrzne- redukują lepkość w stanie stopionym, wpływając na charakterystyki reologiczne. Są więc środkami dobrze rozpuszczającymi.
Zewnętrzne- tworzą "film rozdzielający" pomiędzy plastyfikowanym polimerem, a powierzchniami metalowymi, najczęściej ślimaka, cylindra i głowicy.
Środki zewnętrzne nie wpływają na właściwości polimeru.

ŹRÓDŁO: www.lifocolor.pl

Źródło: A.M.

Barwienie i modyfikowanie tworzyw

2005-09-08 | Komentarze: 0

B4. ŚRODKI DODATKOWE UODPORNIAJĄCE NA ŚWIATŁO

Koncentraty uodporniajace na siwatło UV są związkami chemicznymi, dopasowanymi do aktualnych procesów destrukcyjnych (światło, tlen, wilgoć i temperatura) i przetwarzanego polimeru oraz jego przewidywanego zastosowania, odbudowując strukturę polimeru, na którą oddziaływają chemiczne i fizyczne mechanizmy świetlne.

B5. ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE

B6. ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE

B7. ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

B8. ŚRODKI ANTYUTLENIAJĄCE

B9. ŚRODKI SPIENIAJĄCE (POROFORY)

BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

BB11. ŚRODKI STABILIZUJĄCE

A9. WYMAGANIA STAWIANE BARWNIKOM

B1. MODYFIKOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZ ŚRODKI POMOCNICZE