B4. ŚRODKI DODATKOWE UODPORNIAJĄCE NA ŚWIATŁO

2005-09-08

Koncentraty uodporniajace na siwatło UV są związkami chemicznymi, dopasowanymi do aktualnych procesów destrukcyjnych (światło, tlen, wilgoć i temperatura) i przetwarzanego polimeru oraz jego przewidywanego zastosowania, odbudowując strukturę polimeru, na którą oddziaływają chemiczne i fizyczne mechanizmy świetlne.

Przez procesy zachodzące w atmosferze na ziemię dociera część promieniowania UV w zakresie 300-400nm, które inicjuje zewnętrzne starzenie atmosferyczne polimerów.
Za fotochemiczny rozpad przez absorpcję poliolefin odpowiedzialne są w pierwszym rzędzie grupy nadtlenku wodoru, grupy karbonylowe, jak również pozostałości katalizatora (zanieczyszczenia) i część wiązań podwójnych w zakresie powyżej 290nm.
Zadaniem takich koncentratów jest uniemożliwienie absorpcji UV, a więc redukcja absorbowanej energii świetlnej i przekształcenie jej w relatywnie nieszkodliwą energię cieplną.
Ponieważ jednak do uzyskania skuteczności absorber UV potrzebuje odpowiedniej grubości powłoki, to logicznym następstwem jest połączenie odpowiedniej klasy środka chroniącego przed światłem z HALS.
Koncentraty uodporniające na światło są bardzo często produkowane razem z koncentratem barwiącym jako kombikoncentrat.

Źródło: www.lifocolor.pl

Źródło: A.M.

Barwienie i modyfikowanie tworzyw

2005-09-08 | Komentarze: 0

B5. ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE

Liczba i wielkość powstających kryształów zapewniana jest przez homogeniczne lub heterogeniczne tworzenie zarodków. Obecne środki nukleidujące wytwarzają zasadniczo więcej zarodków przy tych samych warunkach chłodzenia niż czysty polimer, a uzyskane kryształy są znacznie czystsze.

B6. ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE

B7. ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

B8. ŚRODKI ANTYUTLENIAJĄCE

B9. ŚRODKI SPIENIAJĄCE (POROFORY)

BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

BB11. ŚRODKI STABILIZUJĄCE

A9. WYMAGANIA STAWIANE BARWNIKOM

B1. MODYFIKOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZ ŚRODKI POMOCNICZE

B2. ŚRODKI CZYSZCZĄCE