B5. ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE

2005-09-08

Liczba i wielkość powstających kryształów zapewniana jest przez homogeniczne lub heterogeniczne tworzenie zarodków. Obecne środki nukleidujące wytwarzają zasadniczo więcej zarodków przy tych samych warunkach chłodzenia niż czysty polimer, a uzyskane kryształy są znacznie czystsze.

Zastosowanie środka nukleidującego powoduje, że znukleidowany polimer posiada drobnoziarnistą, krystaliczną strukturę, w porównaniu z polimerem nie nukleidowanym, co można rozpoznać na przykład po tym, że nie nukleidowany polimer wydaje się być kruchy i nieprzezroczysty.
Dodatki nukleidujące znajduje się najczęściej doświadczalnie i nie można ich zastosować do jednej klasy tworzyw, np. poliolefin. Oznacza to, że na przykład polipropylen należy nukleidować innym środkiem niż polietylen.
Dodatki nukleidujące umożliwiają najcześciej w praktyce uzyskanie:

- wyższych fizycznych właściwości wytrzymałościowych (odporność na uderzenia, rozciąganie i rozrywanie)
- zredukowanie wymogów chłodzenia
- polepszenie usieciowania
- zwiększenie odporności wyrobu na skłonność do wykrzywień w całym przekroju
- tworzyć gaz injekcyjny lub warstwowy
- zwiększyć wielkość komórek i ich podział (lepsze wartości l)
- stabilizować ekspandowane komórki i przez to zapobiegać efektowi skurczu.
Ażeby uzyskać wyżej wymienione korzyści oraz uzyskać skuteczne usieciowanie polimeru w całej masie, należy zastosować dobrze dyspergujący koncentrat addytywny.

Źródło: www.lifocolor.pl
Barwienie i modyfikowanie tworzyw

2005-09-08 | Komentarze: 0

B4. ŚRODKI DODATKOWE UODPORNIAJĄCE NA ŚWIATŁO

Koncentraty uodporniajace na siwatło UV są związkami chemicznymi, dopasowanymi do aktualnych procesów destrukcyjnych (światło, tlen, wilgoć i temperatura) i przetwarzanego polimeru oraz jego przewidywanego zastosowania, odbudowując strukturę polimeru, na którą oddziaływają chemiczne i fizyczne mechanizmy świetlne.

B6. ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE

B7. ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

B8. ŚRODKI ANTYUTLENIAJĄCE

B9. ŚRODKI SPIENIAJĄCE (POROFORY)

BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

BB11. ŚRODKI STABILIZUJĄCE

A9. WYMAGANIA STAWIANE BARWNIKOM

B1. MODYFIKOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZ ŚRODKI POMOCNICZE

B2. ŚRODKI CZYSZCZĄCE