B8. ŚRODKI ANTYUTLENIAJĄCE

2005-09-08

Polimery ulegają oksydacji (starzeniu) przez tlen. Duże znaczenie ma także termiczne utlenianie polimeru, które zachodzi już w procesie przetwarzania szczególnie, gdy stosuje się temperatury wyższe niż zalecane dla danego polimeru.

Widocznym efektem utleniania jest utrata połysku lub transparentności wyrobu, utrata właściwości mechaniczno-fizycznych, jak: skłonność do mikropęknięć, zmniejszenie odporności na uderzenia aż do całkowitej utraty własności użytkowych.
Należy stwierdzić, że procesu starzenia nie można całkowicie wyeliminować, można go jedynie ograniczyć i polepszyć w zdecydowany sposób własności użytkowe wyrobu.

ŹRODŁO: www.lifocolor.p

Źródło: A.M.

Barwienie i modyfikowanie tworzyw

2005-09-08 | Komentarze: 0

B4. ŚRODKI DODATKOWE UODPORNIAJĄCE NA ŚWIATŁO

Koncentraty uodporniajace na siwatło UV są związkami chemicznymi, dopasowanymi do aktualnych procesów destrukcyjnych (światło, tlen, wilgoć i temperatura) i przetwarzanego polimeru oraz jego przewidywanego zastosowania, odbudowując strukturę polimeru, na którą oddziaływają chemiczne i fizyczne mechanizmy świetlne.

B5. ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE

B6. ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE

B7. ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

B9. ŚRODKI SPIENIAJĄCE (POROFORY)

BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

BB11. ŚRODKI STABILIZUJĄCE

A9. WYMAGANIA STAWIANE BARWNIKOM

B1. MODYFIKOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZ ŚRODKI POMOCNICZE

B2. ŚRODKI CZYSZCZĄCE