Działanie chemikaliów na tworzywa

2005-04-23
Tabela 1. Odporność wybranych tworzyw sztucznych na działanie substancji szkodliwychTabela 2. Substancje chemiczne wywołujące w tworzywach tworzenie się mikropęknięć naprężeniowych

Źródło: Na podstawie: Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. Warszawa: WNT, 1999Dodaj komentarz