Kompatybilność różnych tworzyw sztucznych przy przetwórstwie (wg Rinka i in.)

2005-04-23
Źródło: Na podstawie: Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. Warszawa: WNT, 1999