Możliwości wtórnej obróbki wybranych tworzyw sztucznych

2005-04-24
1) + + bez wstępnej obróbki;
+ możliwe warunkowo po wstępnej obróbce;
- nie możliwe
2) Dla określonych gatunków.
3) Nie zalecane.

Źródło: Na podstawie: Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. Warszawa: WNT, 1999