Normy z działu: "KLEJE"

2005-04-13


1. PN-59/C-89301 Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości na odrywanie
2. PN-67/C-89105 Kleje. Nazwy i określenia
3. PN-67/C-89303 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu). Metody badań złącz klejowych
4. PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu). Klej W
5. PN-68/C-02004 Kleje. Zasady podziału
6. PN-69/C-89300 Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie
7. PN-69/C-89302 Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie
8. PN-69/C-89304 Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
9. PN-ISO 6238:1993 Kleje. Klejowe połączenia drewna z drewnem. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy obciążeniu ściskającym
10. PN-EN 204:1994 Klasyfikacja klejów niekonstrukcyjnych do łączenia drewna i tworzyw drzewnych
11. PN-EN 205:1994 Metody badań klejów do drewna przeznaczonych do zastosowań niekonstrukcyjnych. Określanie wytrzymałości spoiny klejowej na ścinanie w połączeniach zakładkowych
12. PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych. Klasyfikacja i wymagania użytkowe
13. PN-EN 302-1:1994 Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości skleiny na ścinanie przy rozciąganiu wzdłużnym
14. PN-EN 302-2:1994 Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych. Metody badań. Oznaczanie odporności na rozwarstwianie (metoda laboratoryjna)
15. PN-EN 302-3:1994 Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych. Metody badań. Oznaczanie wpływu uszkodzeń włókien drewna kwasami na wytrzymałość na poprzeczne rozciąganie przez okresowe działanie temperatury i wilgotności
16. PN-EN 302-4:1994 Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych. Metody badań. Oznaczanie wpływu skurczu drewna na wytrzymałość na ścinanie
17. PN-ISO 4587:1994 Kleje. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu sklejeń na zakładkę o wysokiej wytrzymałości.
18. PN-ISO 6237:1994 Kleje. Klejowe połączenia drewna z drewnem. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy obciążeniu rozciągającym
19. PN-C-89351:1996 Kleje. Kleje rozpuszczalnikowe. Pakowanie, przechowywanie, transport
20. PN-C-89352-L1996 Kleje. Kleje do drewna. Metody badań. Postanowienia ogólne
21. PN-C-89352-3:1996 Kleje. Kleje do drewna. Metody badań. Oznaczanie czasu żelowania
22. PN-C-89354-2:1996 Kleje. Kleje obuwnicze. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości złącza klejowego na oddzieranie
23. PN-EN 827:1996 Kleje. Oznaczanie zawartości umownej suchej substancji oraz zawartości stałej masy suchej substancji
24. PN-ISO 11339:1996 Kleje. Oznaczanie wytrzymałości połączeń materiału giętkiego z giętkim na oddzieranie pod kątem 180° (metoda oddzierania T)
25. PN-C-89352-4:1997 Kleje. Kleje do drewna. Metody badań. Oznaczaniezawartości wolnego fenolu w klejach fenolowo-formaldehydowych wiążących na gorąco
26. PN-C-89352-5:1997 Kleje. Kleje do drewna. Metody badań. Oznaczanie zawartości wolnego formaldehydu w klejach aminowych w temperaturze pokojowej
27. PN-C-89353-3:1997 Kleje. Kleje do okleinowania drewna i materiałów drewnopochodnych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości połączeń elementu sztywnego z giętkim na oddzieranie pod kątem 90 stopni
28. PN-C-89354-6:1997 Kleje. Kleje obuwnicze. Metody badań. Oznaczanie odporności termicznej spoiny klejowej pod stałym obciążeniem

Źródło: Adam Mroziński  • jjj

    Gość: tjt | 2009-11-17 09:22:21

    za;ebse

Dodaj komentarz