Normy z działu: "LATEKS I KAUCZUKI - metody badań i oznaczanie"

2005-04-13


1. PN-64/C-97857 Kauczuki syntetyczne. Podstawowe metody badań chemicznych
2. PN-65/C-04294 Pobieranie próbek i metody badań lateksu kauczuku naturalnego
3. PN-76/C-04293 Kauczuk naturalny. Pobieranie próbek i badania chemiczne
4. PN-82/C-05054 Lateksy kauczuków. Pomiar napięcia powierzchniowego
5. PN-83/C-04211.02 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie zawartości suchego kauczuku
6. PN-83/C-04211.04 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie zawartości suchej masy
7. PN-83/C-04211.05 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie pH
8. PN-83/C-04211.07 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie stabilności mechanicznej
9. PN-84/C-04211.03 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Pomiar gęstości
10. PN-84/C-04211.06 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie alkaliczności
11. PN-84/C-04211.08 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie zawartości miedzi
12. PN-84/C-04211.09 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie zawartości manganu
13. PN-84/C-04211.10 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie zawartości azotu
14. PN-84/C-04230.00 Lateks kauczuku naturalnego zatężany przez odwirowanie lub kremowanie. Postanowienia ogólne i zakres normy
15. PN-84/C-04230.01 Lateks kauczuku naturalnego zatężany przez odwirowanie lub kremowanie. Podział i oznaczenie
16. PN-84/C-04230.02 Lateks kauczuku naturalnego zatężany przez odwirowanie lub kremowanie. Podstawowe wymagania i badania
17. PN-85/C-04211.11 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie zawartości kwasu borowego
18. PN-85/C-05057 Lateksy kauczuków syntetycznych. Oznaczanie pH
19. PN-86/C-04230.03 Lateks kauczuku naturalnego zatężany przez odwirowanie lub kremowanie. Wytyczne pakowania, przechowywania i transportu
20. PN-86/C-05059 Lateksy kauczuków syntetycznych. Oznaczanie odporności chemicznej
21. PN-86/C-05060 Lateksy kauczuków syntetycznych. Oznaczanie zawartości polimeru kauczukowego
22. PN-86/C-05061 Lateksy kauczuków syntetycznych. Oznaczanie zawartości wolnych monomerów metodą chromatografii gazowej
23. PN-87/C-05064 Lateksy kauczuków syntetycznych. Pomiar gęstości
24. PN-88/C-05065 Lateksy kauczuków syntetycznych. Oznaczanie maleinianu monobutylowego
25. PN-88/C-97858 Żywica wysokostyrenowa Ker 9000 26. PN-88/C-97859 Kauczuk Ker 8512
27. PN-89/C-04211.12 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie zawartości koagulatu
28. PN-89/C-05066 Lateksy kauczuków syntetycznych. Oznaczanie zawartości Atlenu SK
29. PN-90/C-04211.14 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie liczby kwasowej lotnych kwasów tłuszczowych
30. PN-91/C-04209 Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości fenylo-b-naftyloaminy
31. PN-91/C-04211.01 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Program badań, pobieranie i przechowywanie próbek
32. PN-91/C-04211.13 Metody badań lateksu kauczuku naturalnego. Oznaczanie lepkości
33. PN-92/C-05056 Lateksy kauczuków syntetycznych. Pobieranie i przygotowywanie próbek
34. PN-92/C-05068 Lateksy kauczuków syntetycznych. Przygotowywanie suchego polimeru
35. PN-92/C-05069 Lateksy kauczuków nitrylowych. Oznaczanie zawartości resztkowego akrylonitrylu
36. PN-92/C-05070 Lateksy kauczuków butadienowo-styrenowych. Oznaczanie nienasyconych części lotnych
37. PN-92/C-05071 Lateksy kauczuków nitrylowych. Oznaczanie związanego akrylonitrylu
38. PN-ISO 1795:1994 Kauczuk surowy, naturalny i syntetyczny. Pobieranie próbek i dalsze postępowanie przygotowawcze
39. PN-ISO 7270:1994 Kauczuki. Identyfikacja polimerów (polimerów pojedynczych i mieszanek). Metoda pirolitycznej chromatografii gazowej
40. PN-ISO 247:1996 Kauczuk. Oznaczanie zawartości popiołu
41. PN-ISO 248:1996 Kauczuki. Oznaczanie zawartości substancji lotnych
42. PN-ISO 976:1996 Lateksy kauczukowe. Oznaczanie pH
43. PN-ISO 1652:1996 Lateks kauczukowy. Oznaczanie lepkości
44. PN-ISO 2007:1996 Kauczuk, mieszanki gumowe. Oznaczanie plastyczności. Metoda z zastosowaniem plastometru szybkiego działania
45. PN-ISO 7323:1996 Kauczuki i mieszanki gumowe. Oznaczanie liczby plastyczności i liczby powrotu elastycznego. Metoda płyt równoległych

Źródło: Adam Mroziński