Normy z działu: "OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TWORZYW SZTUCZNYCH - terminologia, metody badań, metody oznaczania właściwości"

2005-04-13

Polskie normy - tworzywa sztuczne (podział norm wg Saechtling - Tworzywa sztuczne – poradnik, WNT Warszawa 2000)

1. PN-57/C-89057 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na rozwarstwianie
2. PN-68/C-89028 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarności za pomocą aparatu - typ Dynstat
3. PN-68/C-89079 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności barwy na światło dzienne
4. PN-69/C-89022 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury zapalenia
5. PN-69C-89081 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ścieralności za pomocą papieru ściernego
6. PN-72/C-04243 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości nazginanie za pomocą aparatu - typ Dynstat
7. PN-73/C-89048 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika załamania światła przezroczystych tworzyw sztucznych
8. PN-73/C-89102 Polimery. Nazwy i określenia
9. PN-74/C-89076 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie modułu ścinania przy skręcaniu w zależności od temperatury
10. PN-74/C-89103.00 Terminologia tworzyw sztucznych. Postanowienia ogólne i zakres normy
11. PN-74/C-89103.01 Terminologia tworzyw sztucznych. Nazwy chemiczne materiałów
12. PN-74/C-89103.10 Terminologia tworzyw sztucznych. Własności mechaniczne
13. PN-74/C-89103.11 Terminologia tworzyw sztucznych. Własności Teologiczne
14. PN-75/C-89103.02 Terminologia tworzyw sztucznych. Nazwy ogólne materiałów i produktów
15. PN-75/C-89103.03 Terminologia tworzyw sztucznych. Środki pomocnicze
16. PN-76/C-89020 Tworzywa sztuczne. Badania zapalności metodą wskaźnika tlenowego
17. PN-76/C-89056 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości koagulatu w wodnych dyspersjach polimerów i kopolimerów
18. PN-77/C-89007 Tworzywa sztuczne. Przygotowanie i zastosowanie uniwersalnej kształtki do badań
19. PN-77/C-89103.09 Terminologia tworzyw sztucznych. Własności elektryczne
20. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na działanie substancji chemicznych
21. PN-78/C-89403 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie suchej substancji w dyspersjach i roztworach polimerów i kopolimerów
22. PN-79/C-89000 Tworzywa sztuczne. Znormalizowane warunki otoczenia dla klimatyzacji i badania próbek
23. PN-79/C-89026 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na żarzenie
24. PN-79/C-89027 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym zginaniu
25. PN-79/C-89404 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza obrotowego o określonej prędkości ścinania. Wytyczne ogólne
26. PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania żywic syntetycznych
27. PN-81/C-89029 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarności metodą Charpy
28. PN-81/C-89032 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chłonności wody
29. PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu
30. PN-81/C-89054 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika sprasowania tłoczyw
31. PN-81/C-89070 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie migracji plastyfikatorów
32. PN-82/C-89003 Tworzywa sztuczne warstwowe. Oznaczanie stopnia wykrywalności
33. PN-82/C-89021 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej
34. PN-82/C-89023 Tworzywa sztuczne. Badanie zapalności tworzyw sztucznych w postaci beleczek
35. PN-82/C-89051 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie modułu sprężystości przy rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu
36. PN-82/C-89078 Tworzywa sztuczne. Metoda jakościowego oznaczania migracji barwników
37. PN-83/C-89031 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu
38. PN-83/C-89041 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie pełzania przy rozciąganiu
39. PN-84/C-89018 Tworzywa sztuczne. Badanie odporności na starzenie fotooksydacyjne
40. PN-84/C-89089 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie sypkości
41. PN-84/C-89100 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika przepuszczania światła i zamglenia
42. PN-85/C-89037 Tworzywa sztuczne. Metody badań odporności na starzenie
43. PN-85/C-89050 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarności metodą Izoda
44. PN-85/C-89052.01 Polietery do poliuretanów. Metody badań. Postanowienia ogólne
45. PN-85/C-89052.02 Polietery do poliuretanów. Metody badań. Oznaczanie liczby kwasowej
46. PN-85/C-89052.04 Polietery do poliuretanów. Metody badań. Oznaczanie pH
47. PN-85/C-89080 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na działanie grzybów pleśniowych
48. PN-86/C-89063 Wyroby z tworzyw sztucznych. Oznaczanie zawartości substancji ulegających ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi
49. PN-86/C-89064 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań metodą obróbki mechanicznej
50. PN-86/C-89087 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie straty plastyfikatorówmetodą węgla aktywnego
51. PN-86/C-89408 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza Hopplera i reowiskozymetru Hopplera
52. PN-87/C-89065 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury kruchości metodą udarową
53. PN-88/C-89066 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem
54. PN-88/C-89103.14 Terminologia tworzyw sztucznych. Starzenie
55. PN-89/C-89413 Dyspersja polimerów i kopolimerów. Oznaczanie stabilności mechanicznej
56. PN-89-C-89414 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wolnego metakrylanu metylu metodą chromatografii gazowej
57. PN-90/C-89019 Tworzywa sztuczne sypkie. Pakowanie, przechowywanie i transport
58. PN-90/C-89415 Tworzywa sztuczne. Dyspersje wodne polimerów i kopolimerów. Oznaczanie temperatury białego punktu i minimalnej temperatury powstawania błonki
59. PN-91/C-89421 Dyspersje wodne polimerów i kopolimerów. Oznaczanie grubego ziarna metodą analizy sitowej
60. PN-91/C-89422 Dyspersje wodne polimerów i kopolimerów. Oznaczanie stabilności dyspersji na zamarzanie i rozmrażanie
61. PN-92/C-89035 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości i gęstości względnej tworzyw nieporowatych
62. PN-92/C-89042 Tworzywa sztuczne. Badanie za pomocą wahadła skrętnego
63. PN-92/C-89074 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiołu
64. PN-92/C-89104.01 Tworzywa sztuczne. Symbole. Postanowienia ogólne i zakres normy
65. PN-92/C-89104.02 Tworzywa sztuczne. Podstawowe polimery i ich dodatkowa charakterystyka
66. PN-92/C-89402 Tworzywa sztuczne. Żywice w stanie ciekłym lub w postaci emulsji albo dyspersji. Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda
67. PN-92/C-89425 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury topnienia polimerów semikrystalicznych
68. PN-92/C-89426 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na ścieranie przy użyciu tarcz ściernych
69. PN-93/C-89030.01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie twardości. Metoda wciskania kulki
70. PN-93/C-89030.02 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie twardości. Twardość Rockwella
71. PN-93/C-89052.03 Polietery do poliuretanów. Metody badań. Oznaczanie liczby hydroksylowej
72. PN-93/C-89430 Tworzywa sztuczne. Zasady normalizacji metod oznaczania liczby lepkościowej i granicznej liczby lepkościowej polimerów w roztworach rozcieńczonych. Ogólne warunki
73. PN-93/C-89431 Tworzywa sztuczne. Termograwimetria polimerów. Metoda skaningu temperatury
74. PN-ISO 1148:1996 Tworzywa sztuczne. Wodne dyspersje polimerów i kopolimerów. Oznaczanie pH
75. PN-ISO 8962:1996 Tworzywa sztuczne. Dyspersje polimerów. Oznaczanie gęstości

Źródło: Adam Mroziński  • Najlepsza norma

    Gość: Grabarz | 2008-04-23 11:23:32

    Najbardziej podoba mi się norma nr 13. PN-74/C-89103.11 Terminologia tworzyw sztucznych. Własności Teologiczne :) Hehe To tworzywa sztuczne w sferę teologii ingerują??? :)

  • Teologiczne??

    Gość: teolog | 2008-04-23 11:23:32

    13. PN-74/C-89103.11 Terminologia tworzyw sztucznych. Własności Teologiczne a nie powinno być Reologiczne??

Dodaj komentarz