Normy z działu: "TWORZYWA SZTUCZNE POROWATE"

2005-04-13


1. PN-63/C-89073 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie elastycznych tworzyw porowatych
2. PN-75/C-89103.05 Terminologia tworzyw sztucznych. Tworzywa porowate
3. PN-77/C-05012.00 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Postanowienia ogólne i zakres normy
4. PN-77/C-05012.01 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie wymiarów
5. PN-77/C-05012.02 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie zawartości wody
6. PN-77/C-05012.03 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie gęstości pozornej
7. PN-77/C-05012.05 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia w chwili zerwania
8. PN-77/C-05012.08 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie wskaźnika twardości
9. PN-77/C-05012.09 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie odporności na starzenie
10. PN-77/C-05012.10 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie odkształcenia trwałego
11. PN-78/C-05012.11 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie odporności na wielokrotne ściskanie przy stałym odkształceniu
12. PN-77/C-05012.12 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie prędkości powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomienia
13. PN-92/C-89046 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie gęstości pozornej sztywnych tworzyw porowatych
14. PN-92/C-89083 Tworzywa sztuczne porowate. Badanie stabilności wymiarów
15. PN-92/C-89427 Sztuczne tworzywa porowate i gumy. Oznaczanie wymiarów liniowych
16. PN-93/C-89071 Tworzywa sztuczne porowate. Próba ściskania sztywnych tworzyw sztucznych
17. PN-93/C-89072 Tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie sztywnych materiałów
18. PN-93/C-89077.01 Tworzywa sztuczne sztywne porowate. Badania na zginanie. Próba zginania
19. PN-93/C-89077.02 Tworzywa sztuczne sztywne porowate. Badania na zginanie. Oznaczanie właściwości przy zginaniu
20. PN-93/C-89084 Tworzywa sztuczne sztywne porowate. Oznaczanie chłonności wody
21. PN-ISO 1926:1994 Tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu materiałów sztywnych
22. PN-ISO 4590:1994 Tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie udziału procentowego objętości otwartych i zamkniętych porów w sztywnych materiałach
23. PN-ISO 4897:1994 Tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej sztywnych materiałów w obniżonych temperaturach

Źródło: Adam Mroziński  • PN-77/C-05012.03, - 10 i inne

    Gość: Kama | 2008-04-23 11:23:32

    PKN podaje, że są wycofane i nie zastąpione innymi . Dlaczego ? Jaki jest więc sens podawania tych wartości w kartach technologicznych przez producentów?

Dodaj komentarz