Normy z działu: "TWORZYWA SZTUCZNE WZMOCNIONE"

2005-04-13

Polskie normy - tworzywa sztuczne (podział norm wg Saechtling - Tworzywa sztuczne – poradnik, WNT Warszawa 2000)

1. PN-72/C-89013 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania płyt do badań z tworzyw termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem szklanym metodą prasowania pod niskim ciśnieniem
2. PN-EN 2377:1994 Lotnictwo i kosmonautyka. Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym.
3. PN-ISO 8604:1994 Metoda oznaczania umownej wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe Tworzywa sztuczne. Preimpregnaty. Terminy i symbole do oznaczenia

Źródło: Adam Mroziński