Normy z działu: "TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE - charakterystyka ogólna, poliamidy, polistyren, poliolefiny, poli(chlorek winylu), kopolimery"

2005-04-13

Polskie normy - tworzywa sztuczne (podział norm wg Saechtling - Tworzywa sztuczne – poradnik, WNT Warszawa 2000)

1. PN-59/C-89062 Polistyren. Oznaczanie zawartości składników rozpuszczalnych w alkoholu metylowym
2. PN-61/C-89068 Polistyren. Oznaczanie zawartości styrenu
3. PN-63/C-89073 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie elastycznych tworzyw porowatych
4. PN-71/C-89292 Polistyren S (zwykły)
5. PN-72/C-89291.10 Polichlorek winylu). Oznaczanie zanieczyszczeń mechanicznych
6. PN-72/C-89291.18 Polichlorek winylu). Oznaczanie gęstości pozornej po utrzęsieniu
7. PN-76/C-89005 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie skurczu termicznego kształtek z tworzyw termoplastycznych
8. PN-76/C-89049 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie korozji naprężeniowej polietylenu w środowisku substancji powierzchniowo czynnych
9. PN-76/C-89291.26 Polichlorek winylu). Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej wyciągu wodnego
10. PN-77/C-89291.27 Polichlorek winylu). Oznaczanie własności higroskopijnych
11. PN-81/C-89106 Tworzywa termoplastyczne. Odpady. Klasyfikacja i oznaczenie
12. PN-81/C-89291.04 Polichlorek winylu). Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań
13. PN-83/C-89039 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie liczby lepkościowej rozcieńczonych roztworów
11. PN-83/C-89045 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości chloru w polimerach i kopolimerach chlorku winylu
12. PN-83/C-89107 Poliolefiny regenerowane
13. PN-83/C-89291.19 Polichlorek winylu). Przygotowywanie past
14. PN-83/C-89291.23 Polichlorek winylu). Oznaczanie lepkości past za pomocą Rheostatu RV
15. PN-83/C-89295 Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu. Oznaczenie
16. PN-84/C-89291.16 Polichlorek winylu). Analiza sitowa na mokro
17. PN-84/C-89291.22 Polichlorek winylu). Oznaczanie chłonności plastyfikatora w temperaturze pokojowej
18. PN-84/C-89291.28 Polichlorek winylu). Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w metanolu lub eterze etylowym
19. PN-84/C-89293 Polistyren udarowy (Owispol)
20. PN-85/C-89088 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie octanu winylu w kopolimerach chlorku winylu i octanu winylu
21. PN-85/C-89291.01 Polichlorek winylu). Postanowienia ogólne
22. PN-85/C-89291.21 Polifchlorek winylu). Oznaczanie liczby K za pomocą lepkościomierza Hopplera
23. PN-85/C-89291.33 Polichlorek winylu). Polichlorek winylu) emulsyjny E 61 N
24. PN-85/C-89291.34 Polifchlorek winylu). Polichlorek winylu) emulsyjnyE 65 N
25. PN-85/C-89291.35 Polichlorek winylu). Poli(chlorek winylu) emulsyjny E 68 N
26. PN-85/C-89291.39 Poli(chlorek winylu). Polifchlorek winylu) emulsyjny do past E 68 P
27. PN-85/C-89291.40 Polifchlorek winylu). Polifchlorek winylu) emulsyjny do past E 68 Pbs
28. PN-85/C-89291.42 Polifchlorek winylu). Polifchlorek winylu) emulsyjny do separatorów E 68 A
29. PN-86/C-89108 Tworzywa termoplastyczne. Odpady poużytkowe po regeneracji
30. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie
31. PN-86/C-89281 Polietylen. Oznaczanie zawartości substancji ulegających ekstrakcji eterem dwuetylowym
32. PN-86/C-89282 Polietylen. Oznaczanie współczynnika spęcznienia stopu
33. PN-86/C-89283 Polietylen. Oznaczanie zawartości substancji lotnych
34. PN-86/C-89284 Polietylen. Oznaczanie odporności termooksydacyjnej
35. PN-86/C-89294 Polimery i kopolimery chlorku winylu. Oznaczanie wolnego chlorku winylu metodą chromatografii gazowej
36. PN-86/C-89296 Polistyren spienialny. Oznaczenie
36. PN-87/C-89061 Polimery i kopolimery styrenu. Oznaczanie wolnych monomerów i związków nie ulegających polimeryzacji metodą chromatografii gazowej
37. PN-87/C-89291.20 Polichlorek winylu). Oznaczanie liczby lepkościowej roztworów rozcieńczonych za pomocą lepkościomierza Ubbelohde'a
38. PN-88/C-89012 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku
39. PN-88/C-89825 Polietylen. Oznaczanie dyspersji sadzy i pigmentów
40. PN-88/C-89291.08 Polichlorek winylu). Oznaczanie ilości przezroczystych punktów
41. PN-88/C-89291.13 Polichlorek winylu). Oznaczanie stabilności termicznej metodą zmiany barwy
42. PN-88/C-89297 Polistyren spienialny. Oznaczanie zdolności samogaśnięcia
43. PN-89/C-89286.01 Polietylen małej gęstości. Postanowienia ogólne
44. PN-89/C-89286.02 Polietylen małej gęstości. Podział i oznaczenie
45. PN-89/C-89286.03 Polietylen małej gęstości. Pakowanie, przechowywanie i transport
46. PN-89/C-89286.04 Polietylen małej gęstości. Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań
47. PN-89/C-89286.05 Polietylen małej gęstości. Metody badań
48. PN-89/C-89286.06 Polietylen małej gęstości. Wymagania ogólne
49. PN-89/C-89286.07 Polietylen małej gęstości P E" FGNX, 18-D003
50. PN-89/C-89286.08 Polietylen małej gęstości PE, FGAN. 18-D003
51. PN-89/C-89286.09 Polietylen małej gęstości PE, FGAL, 18-D003
52. PN-89/C-89286.10 Polietylen małej gęstości PE. FGNX. 23-D006
53. PN-89/C-89286.11 Polietylen małej gęstości PE, FGCX. 23-D006
54. PN-89/C-89286.12 Polietylen małej gęstości PE, FPGA. 18-T012
55. PN-89/C-89286.13 Polietylen małej gęstości PE. FGAN. 23-D022
56. PN-89/C-89286.14 Polietylen małej gęstości PE, FGNX, 23-D022
57. PN-89/C-89286.15 Polietylen małej gęstości PE, FGCX, 23-D022
58. PN-89/C-89286.16 Polietylen małej gęstości PE, FABS, 23-D022
59. PN-89/C-89286.26 Polietylen małej gęstości PE, GGNX, 18-D003
60. PN-89/C-89286.27 Polietylen małej gęstości PE, GGAN, 18-D003
61. PN-89/C-89286.28 Polietylen małej gęstości PE, GGNX, 23-D006
62. PN-89/C-89286.29 Polietylen małej gęstości PE, GGCX, 23-D006
63. PN-89/C-89286.30 Polietylen małej gęstości PE, GGNX, 23-D022
64. PN-89/C-89286.31 Polietylen małej gęstości PE. GGCX, 23-D022
65. PN-89/C-89286.43 Polietylen małej gęstości PE, HGNX, 18-D090
66. PN-89/C-89286.55 Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 18-D003
67. PN-89/C-89286.56 Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 23-D006
68. PN-89/C-89286.57 Polietylen małej gęstości PE, MGCX, 23-D006
69. PN-89/C-89286.58 Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 23-D022
70. PN-89/C-89286.59 Polietylen małej gęstości PE, MGCX, 23-D022
71. PN-89/C-89286.60 Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 18-D090
72. PN-89/C-89286.61 Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 14-D400
73. PN-89/C-89286.62 Polietylen małej gęstości PE, MGCX, 14-D400
74. PN-89/C-89291.09 Polichlorek winylu). Oznaczanie popiołu
75. PN-89/C-89291.12 Polichlorek winylu). Oznaczanie pH wyciągu wodnego
76. PN-89/C-89410 Dyspersja polimerów i kopolimerów octanu winylu. Oznaczanie czasu chwytania
77. PN-89/C-89411 Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu. Oznaczanie wsiąkliwości liniowej wody
78. PN-89/C-89412 Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu. Oznaczanie wytrzymałości spoiny klejowej na ścinanie
79. PN-90/C-89025 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia metodą Martensa
80. PN-90/C-89291.03 Polichlorek winylu). Pakowanie, przechowywanie i transport
81. PN-90/C-89291.17 Polichlorek winylu). Analiza sitowa na sucho
82. PN-90/C-89298 Polistyren spienialny. Oznaczanie gęstości nasypowej perełek po stopieniu
83. PN-90/C-89416 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności polistyrenu i kopolimerów styrenu na działanie fluorotrójchlorometanu
84. PN-90.C-89417 Tworzywa sztuczne. Mieszanki i wyroby z polichlorku winylu). Oznaczanie zawartości ftalanów metodą chromatografii gazowej
85. PN-90/C-89418 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości substancji lotnych w tworzywach termoplastycznych
86. PN-91./C-89291.14 Polichlorek winylu). Oznaczanie stabilności termicznej metodą czerwieni Kongo
87. PN-91/C-89291.15 Polichlorek winylu). Oznaczanie stabilności termicznej metodą pehametryczną
88. PN-91/C-89291.24 Polichlorek winylu). Oznaczanie lepkości pozornej past wiskozymetrem Seversa
89. PN-91/C-89299.01 Tworzywa sztuczne. Nieplastyfikowane mieszanki homopolimerów i kopolimerów chlorku winylu. Oznaczenie
90. PN-91/C-89420 Tworzywa sztuczne. Dyspersje wodne homo- i kopolimerów octanu winylu. Oznaczanie liczby bromowej
91. PN-92/C-89011 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych metodą prasowania
92. PN-92/C-89111.01 Tworzywa sztuczne. Poli(metakrylan metylu) (PMMA) do wytłaczania i formowania. Oznaczenie
93. PN-92/C-89112.01 Tworzywa sztuczne. Terpolimer akrylonitryl/butadien/styren (ABS) do prasowania i wytłaczania. Oznaczenie
94. PN-92/C-89409 Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu. Oznaczanie wolnych monomerów metodą chromatografii gazowej
95. PN-93/C-89024 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury mięknienia wg Yicata
96. PN-93/C-89069 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego (MFR) i objętościowego (MVR) wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych
97. PN-93/C-89111.02 Tworzywa sztuczne. Polifmetakrylan metylu) (PMMA) do wytłaczania i formowania. Przygotowanie kształtek i metody badań
98. PN-93/C-89113.01 Tworzywa sztuczne. Polistyren (PS) do prasowania i wytłaczania. Oznaczenie
99. PN-93/C-89113.02 Tworzywa sztuczne. Polistyren do formowania i wytłaczania. Oznaczanie właściwości
100. PN-93/C-89115.01 Tworzywa sztuczne. Plastyfikowane mieszaniny homopolimerów i kopolimerów chlorku winylu (PYC-P). Oznaczenie
101. PN-93/C-89115.02 Tworzywa sztuczne. Plastyfikowane mieszanki homopolimerów i kopolimerów chlorku winylu (PVC-P). Przygotowywanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości
102. PN-93/C-89116.01 Tworzywa sztuczne. Polistyren (SB) udarowy do formowania i wytłaczania. Oznaczenie
103. PN-93/C-89117.01 Tworzywa sztuczne. Homopolimery i kopolimery chlorku winylu. Oznaczenie
104. PN-93/C-89117.02 Tworzywa sztuczne. Homopolimery i kopolimery chlorku winylu. Oznaczanie właściwości
105. PN-93/C-89291.11 Tworzywa sztuczne. Homopolimery i kopolimery chlorku winylu. Oznaczanie części lotnych (łącznie z wodą)
106. PN-93/C-89291.25 Tworzywa sztuczne. Polichlorek winylu). Oznaczanie liczby lepkościowej i granicznej liczby lepkościowej
107. PN-93/C-89291.29 Tworzywa sztuczne. Polichlorek winylu) ogólnego stosowania. Oznaczanie chłonności plastyfikatora na gorąco
108. PN-93/C-89299.02 Tworzywa sztuczne. Nieplastyfikowane mieszanki homopolimerów i kopolimerów chlorku winylu. Oznaczanie właściwości
109. PN-93/C-89428 Tworzywa sztuczne. Poli(metakrylan metylu). Oznaczanie liczby lepkościowej i granicznej liczby lepkościowej
110. PN-93/C-89432 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wolnego monomeru styrenu w polistyrenie metodą chromatografii gazowej
111. PN-ISO 960:1994 Tworzywa sztuczne. Poliamidy (PA). Oznaczanie zawartości wody
112. PA-ISO 1628-3 + + AC1994 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie liczby lepkościowej i granicznej liczby lepkościowej polietylenów i polipropylenów
113. PN-ISO 1926:1994 Tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu materiałów sztywnych

Źródło: Adam Mroziński