Normy z działu: "TWORZYWA TERMOUTWRADZALNE - charakterystyka ogólna, tłoczywa, nienasycone żywice poliestrowe, żywice epoksydowe, żywice fenolowe"

2005-04-13

Polskie normy - tworzywa sztuczne (podział norm wg Saechtling - Tworzywa sztuczne – poradnik, WNT Warszawa 2000)

1. PN-56/C-89053 Tłoczywa termoutwardzalne. Oznaczanie wilgotności
2. PN-59/C-89060 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości wolnego amoniaku i jego pochodnych w wyrobach z tworzyw fenolowych metodą przybliżoną
3. PN-61/C-89036 Tłoczywa termoutwardzalne. Oznaczanie plastyczności prasowniczej metodą Raschiga
4. PN-70/C-89086 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w acetonie w tłoczywach fenolowych
5. PN-74/C-89085 Żywice epoksydowe nieutwardzone. Metody badań
6. PN-75/C-89033 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczonych w acetonie w wyrobach z fenoplastów
7. PN-75/C-89044 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolo-formaldehydowe. Oznaczanie wolnego fenolu
8. PN-75/C-89092 Nienasycone żywice poliestrowe nieutwardzone. Metody badań
9. PN-79/C-89001 Tworzywa sztuczne. Tłoczywa termoutwardzalne. Symbole żywic sztucznych i napełniaczy
10. PN-79/C-89002 Tworzywa sztuczne. Tłoczywa termoutwardzalne. Oznaczanie skurczu
11. PN-79/C-89010 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań z tłoczyw termoutwardzalnych przez prasowanie
12. PN-79/C-89014 Utwardzalne żywice do odlewania. Wytyczne przygotowania kształtek
13. PN-80/C-89263 Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo PF + AO
14. PN-81/C-8920 Tworzywa sztuczne. Tłoczywa fenolowe
15. PN-85/C-89271 Tworzywa sztuczne. Tłoczywa aminowe
16. PN-86/C-89082.01 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Postanowienia ogólne
17. PN-86/C-89082.03 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy właściwej)
18. PN-86/C-89082.04 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie lepkości
19. PN-86/C-89082.07 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mechanicznych
20. PN-86/C-89082.08 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości części lotnych i nielotnych
22. PN-86/C-89082.09 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie trwałości w podwyższonej temperaturze
23. PN-86/C-89082.10 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie temperatury zapłonu
24. PN-86/C-89082.13 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie całkowitej zawartości chloru i bromu
25. PN-86/C-89082.14 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie maksymalnej temperatury i czasu wzrostu temperatury do maksymalnej temperatury podczas kopolimeryzacji w temperaturze 25 i 80°C
26. PN-86/C-89085.01 Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne
27. PN-86/C-89085.06 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie lepkości
28. PN-86/C-89085.09 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mechanicznych
29. PN-86/C-89085.10 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie części lotnych i nielotnych
30. PN-86/C-89085.17 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie całkowitej zawartości bromu i chloru
31. PN-86/C-89407 Utwardzone nienasycone żywice poliestrowe. Oznaczanie wolnego styrenu metodą chromatografii gazowej
32. PN-87/C-89082.11 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie liczby kwasowej
33. PN-87/C-89082.15 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie czasu żelowania po dodaniu układu inicjującego w temperaturze 25 i 80 C
34. PN-87/C-89085.03 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy właściwej)
35. PN-87/C-89085.04 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie temperatury mięknienia
36. PN-87/C-89085.08 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie współczynnika załamania światła
37. PN-87/C-89085.11 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie trwałości w podwyższonej temperaturze
38. PN-87/C-89085.12 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie temperatury zapłonu
39. PN-87/C-89085.13 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie liczby epoksydowej i równoważnika epoksydowego
40. PN-87/C-89085.15 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości chloru związanego organicznie ulegającego zmydleniu
41. PN-87/C-89085.18 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie wolnej epichlorohydryny metodą chromatografii gazowej
42. PN-87/C-89085.19 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie czasu żelowania po zmieszaniu z utwardzaczem
43. PN-88/C-89082.05 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie barwy
44. PN-88/C-89082.06 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie współczynnika załamania światła
45. PN-88/C-89082.12 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie liczby hydroksylowej
46. PN-88/C-89082.16 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie całkowitego skurczu objętościowego żywicy w czasie kopolimeryzacji
47. PN-88/C-89082.17 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczanie właściwości żywic utwardzonych
48. PN-88/C-89085.05 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie skłonności do krystalizacji
49. PN-88/C-89085.07 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie barwy
50. PN-88/C-89085.20 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie czasu życia żywicy po zmieszaniu z utwardzaczem
51. PN-88/C-89085.21 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie szczytu temperaturowego
52. PN-88/C-89085.22 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie całkowitego skurczu objętościowego
53. PN-88/C-89085.24 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie właściwości żywic utwardzonych
54. PN-89/C-89082.02 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Pobieranie próbek
55. PN-89/C-89085.02 Żywice epoksydowe. Metody badań. Pobieranie próbek
56. PN-90/C-89406 Poliestry nasycone do poliuretanów. Metody badań
57. PN-91/C-89272 Żywice fenolowe. Alkoholowe roztwory żywic rezolowych
58. PN-91/C-89419 Poliamidy. Oznaczanie zawartości substancji ekstrahujących się
59. PN-92/C-89059 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości wolnych fenoli w wyrobach z żywic fenolowo-formaldehydowych metodą jodometryczną
60. PN-92/C-89085.14 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości chloru jonowego
61. PN-92/C-89423 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolowo-formaldehydowe. Oznaczanie wolnego fenolu metodą chromatografii gazowej
62. PN-92/C-89424 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolowo-formaldehydowe. Oznaczanie zawartości wolnego formaldehydu
63. PN-93/C-89433 Tworzywa sztuczne. Wyroby z tłoczywa melaminowo-formaldehydowego. Oznaczanie ekstrahowalnego formaldehydu
64. PN-93/C-89434 Tworzywa sztuczne. Sproszkowana żywica fenolowa. Oznaczanie drogi płynięcia na płytce szklanej
65. PN-93/C-89435 Tworzywa sztuczne. Ciekłe żywice fenolowe. Oznaczanie umownych części nielotnych
66. PN-93/C-89436 Tworzywa sztuczne. Ciekłe żywice fenolowe. Oznaczanie mieszalności z wodą
67. PN-93/C-89437 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolowe. Oznaczanie pH
68. PN-93/C-89439 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiołu. Poliamidy
69. PN-93/C-89447 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolowo-formaldehydowe. Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej ekstraktów
70. PN-ISO 9371:1993 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolowe w stanie ciekłym lub w postaci roztworu. Oznaczanie lepkości
71. PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Żywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
72. PN-C-89453:1997 Tworzywa sztuczne. Nienasycone żywice poliestrowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
73. PN-C-89454:1997 Tworzywa sztuczne. Roztwory żywic fenolowych. Pakowanie, przechowywanie i transport
74. PN-C-89455:1997 Tworzywa sztuczne. Roztwory żywic aminowych. Pakowanie, przechowywanie i transport

Źródło: Adam Mroziński  • zal

    Gość: misia | 2009-06-03 18:12:41

    to jest powalone bo nic z tego nie rozumiem

Dodaj komentarz