Normy z działu: "WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH"

2005-04-13

Polskie normy - tworzywa sztuczne (podział norm wg Saechtling - Tworzywa sztuczne – poradnik, WNT Warszawa 2000)

1. PN-63/C-89094 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie palności metodą „na obręczy"
2. PN-65/C-89210 Wyroby z twardego polichlorku winylu). Płyty izolacyjne z folii karbowanej
3. PN-71/C-89095 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wzajemnej przyczepności warstw folii
4. PN-72/C-89096 Folie z tworzyw sztucznych. Badanie wytrzymałości na uderzenia za pomocą spadającego grota
5. PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu). Badania
6. PN-75/B-89003 Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Winyleum
7. PN-75/C-89097 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie swobodnej kurczliwości liniowej folii termokurczliwych
8. PN-75/C-89110.00 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne. Postanowienia ogólne i zakres normy
9. PN-75/C-89110.01 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów powlekanych
10. PN-75/C-89110.06 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów wtryskowych
11. PN-76/C-89110.02 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów odlewanych
12. PN-76/C-89110.03 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów laminowanych
13. PN-76/C-89110.04 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów wytłaczanych
14. PN-76/C-89110.05 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów prasowanych
15. PN-76/C-89110.07 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów z tworzyw porowatych
16. PN-76/C-89110.08 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów kalandrowanych
17. PN-76/C-89110.12 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów kształtowanych wtórnie
18. PN-76/C-89110.13 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów klejonych
19. PN-76C-89110.14 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów zgrzewanych
20. PN-76/C-89110.15 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów spawanych
21. PN-76/C-89110.16 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów z nadrukiem
22. PN-76/C-89110.17 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady technologiczne wyrobów z deseniem
23. PN-77/C-89098 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie połysku
24. PN-78/B-89001 Materiały podłogowe z polichlorku winylu). Płytki sztywne
25. PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu). Wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i płytki
26. PN-81/B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu)
27. PN-81/B-89021 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Okładzina stopnia schodowego z polichlorku winylu)
28. PN-81/C-89092 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu
29. PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie
30. PN-83/C-89093 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych folii i płyt z tworzyw termoplastycznych
31. PN-84/B-75701 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące z tworzyw sztucznych
32. PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych
33. PN-84/C-89407 Wyroby z tworzyw sztucznych. Badanie odporności na przyspieszone starzenie w sztucznych warunkach klimatycznych wyrobów przeznaczonych na płaszcze osłonowe kanałowych systemów sieci ciepłowniczych instalowanych w ziemi
34. PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z polichlorku winylu). Ogólne wymagania i badania
35. PN-86/B-89030.02 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe drzwiowe z polichlorku winylu). Profil Z
36. PN-86/B-89030.05 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe okienne z polichlorku winylu). Profil W
37. PN-86/C-89055 Folie z tworzyw sztucznych. Metody badania odporności na obniżone temperatury
38. PN-87/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie
39. PN-88/C-89099 Materiały wielowarstwowe giętkie. Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie warstw
40. PN-92/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie grubości
41. PN-93/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych. Okładzina poręczowa z plastyfikowanego polichlorku winylu)
42. PN-93/C-89114.01 Tworzywa sztuczne. Płyty z poli(metakrylanu metylu). Typy, wymiary i charakterystyki. Płyty lane
43. PN-93/C-89114.02 Tworzywa sztuczne. Płyty z poli(metakrylanu metylu). Typy, wymiary i charakterystyki. Płyty wytłaczane kalandrowane na gorąco
44. PN-93/C-89438 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zwilżalności
45. PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
46. PN-C-89240:1996 Tworzywa sztuczne. Poli(metakrylan metylu). Płyty NO
47. PN-EN 580:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U). Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT)
48. PN-EN 803:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Kształtki wtryskowe do łączenia rur ciśnieniowych za pomocą elastycznego pierścienia. Metoda badania wytrzymałości złączy nie narażonych na krótkotrwałe działanie osiowego naporu hydrostatycznego
49. PN-EN 804:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Kształtki wtryskowe kielichowe do połączeń kolejowych w rurociągach ciśnieniowych. Metoda badania wytrzymałości na krótkotrwałe ciśnienie wewnętrzne
50. PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne średnie zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny)
51. PN-ISO 5978:1996 Płaskie wyroby włókiennicze powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie odporności na wzajemne sklejanie
52. PN-ISO 5979:1996 Płaskie wyroby włókiennicze powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie elastyczności. Metoda płaskiej pętli
53. PN-ISO 6590-2:1996 Opakowania. Worki. Terminologia i typy. Worki z folii termoplastycznej giętkiej
54. PN-ISO 7965-2:1996 Worki. Badanie odporności na uderzenia przy swobodnych spadku. Worki z folii termoplastycznej giętkiej
55. PN-ISO 8367-2:1996 Opakowania. Tolerancje wymiarowe worków ogólnego przeznaczenia. Worki z folii termoplastycznej giętkiej
56. PN-O-79782:1996 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Butelki. Ogólne wymagania i metody badań
57. PN-O-79786:1996 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Butelki do olejów silnikowych
58. PN-O-79787:1996 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych. Beczki. Wymagania i badania
59. PN-O-79788:1996 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Kubki do artykułów spożywczych. Wymagania i badania
60. PN-O-79789:1996 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Pudełka do artykułów spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Wymagania i badania
61. PN-O-79790:1996 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Podkładki. Wymagania i badania
62. PN-O-79791:1996 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Tacki do artykułów spożywczych. Wymagania i badania
63. PN-O-79792:1996 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych. Bańki. Wymagania i badania
64. PN-O-79793:1996 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych. Worki polietylenowe otwarte zgrzewane płaskie
65. PN-O-79803:1996 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych. Beczki i bańki. Podział
66. PN-O-79805:1996 Opakowania z tworzyw sztucznych. Główki opakowań. Klasyfikacja i oznaczenie
67. PN-O-91050:1996 Materiały obuwiowe. Podeszwy formowane z mieszanek kauczuków termoplastycznych (TR)
68. PN-O-91054:1996 Materiały obuwiowe. Podeszwy formowane z plastyfikowanego polichlorku winylu) (PYC-P)
69. PN-O-91070-1:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplasty. Postanowienia ogólne
70. PN-O-91070-2:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplasty. Badania
71. PN-O-91070-3:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplasty. Pakowanie, przechowywanie, transport
72. PN-O-91070-9:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplasty. Koncentrat pigmentowy. Pigmentplast
73. PN-O-91070-10:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplast-S i Polwiplast-Sd
74. PN-O-91070-11:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplast-SM i Polwiplast-WM
75. PN-O-91070-12:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplast-SI i Polwiplast-WI
76. PN-O-91070-13:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplast-E i Polwiplast-Ed
77. PN-O-91070-14:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplast-EM i Polwiplast-EMd
78. PN-O-91070-15:1996 Granulaty obuwiowe z polichlorku winylu). Polwiplast-Sp, Polwiplast-Wp
79. PN-C-89258-l:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Metody badań
80. PN-C-89258-2:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu małej gęstości
81. PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu dużej gęstości
82. PN-C-89258-4:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu termokurczliwa
83. PN-C-89258-5:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia do pakowania mleka i płynnych produktów mlecznych
84. PN-C-89259:1997 Tworzywa sztuczne. Taśmy samoprzylepne. Metody badań
85. PN-C-89264-l:1997 Tworzywa sztuczne. Folia z celulozy regenerowanej. Metody badań
86. PN-C-89264-2:1997 Tworzywa sztuczne. Folie z celulozy regenerowanej. Folia nie lakierowana
87. PN-C-89264-3:1997 Tworzywa sztuczne. Folia z celulozy regenerowanej. Folia lakierowana
88. PN-EN 477:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzeniespadającego ciężarka
89. PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150°C. Metoda badania
90. PN-EN 479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego
91. PN-IEC 674-3-2:1997 Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Folie z poszczególnych tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczące dwukierunkowo orientowanych folii z poli(tereftalanu etylenu) (PET) stosowanych w izolacji elektrycznej
92. PN-O-79835-11:1997 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych. Skrzynki bezprzegrodowe. Skrzynki na pieczywo

Źródło: Adam Mroziński