Dodaj ofertę za darmo

Normy z działu: "GUMA - terminologia, składniki, metody badań, metody oznaczania właściwości"

2005-04-13


1.PN-54/C-04249 Guma. Pomiar miękkości gumy metodą kulki o średnicy 10 mm
2. PN-54/C-04253 Guma. Oznaczanie odkształcenia przy ściskaniu
3. PN-54/C-04256 Guma. Oznaczanie odkształcenia gumy porowatej przy ściskaniu
4. PN-54/C-04260 Guma. Oznaczanie punktu mięknienia ebonitu metodą Yicata
5. PN-54/C-04264 Guma. Oznaczanie modułu pierścieniowego za pomocą aparatu KMU l
6. PN-60/C-04217 Ebonit. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie
7. PN-61/C-04218 Guma. Oznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej przy obciążeniu obustronnie zmiennym
8. PN-65/C-04291 Oznaczanie własności mechanicznych gumy przy statycznym i dynamicznym ściskaniu i ścinaniu na oscylografie typu Jerzleya
9. PN-66/C-04287 Guma. Oznaczanie plastyczności i odprężenia elastycznego metodą ściskania do stałego odkształcenia za pomocą aparatu typu Continental
10. PN-71/C-83030 Przyspieszacze wulkanizacji. Przyspieszacz D
11. PN-74/C-04221 Guma. Oznaczanie zawartości niezmydlających się substancji w ekstrakcie acetonowym z gumy
12. PN-74/C-04229 Guma. Oznaczanie zawartości kauczuku
13. PN-74/C-04265 Guma. Oznaczanie wytrzymałości na rozwarstwianie połączeń gumy z gumą, gumy z tkaniną i tkaniny gumowanej z tkaniną gumowaną
14. PN-75/C-04222 Guma. Oznaczanie zawartości wosków węglowodorowych i olejów mineralnych
15. PN-75/C-04231 Guma. Oznaczanie zawartości sadzy
16. PN-75/C-04232 Guma. Oznaczanie zawartości antymonu
17. PN-75/C-04235 Guma. Oznaczanie ścieralności za pomocą aparatu Schoppera-Schlobacha
18. PN-75/C-04244 Guma. Oznaczanie zawartości siarki
19. PN-76/C-05016 Guma. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie metodą Delft
20. PN-78/C-01604.00 Guma. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy
21. PN-78/C-01604.06 Guma. Terminologia. Procesy przetwórcze
22. PN-78/C-01604.07 Guma. Terminologia. Właściwości przerobowe
23. PN-78/C-01604.08 Guma. Terminologia. Właściwości dynamiczne
24. PN-78/C-04338 Guma. Oznaczanie odporności na zmęczenie przy wielokrotnym rozciąganiu z częstotliwością w zakresie 6-0,6 Hz do 18-0,6 Hz
25. PN-78/C-05051 Kauczuki syntetyczne. Pakowanie, przechowywanie i transport
26. PN-78/C-05053 Kauczuki. Oznaczanie rozpuszczalności
27. PN-79/C-04226 Guma. Oznaczanie jakościowe substancji przeciwstarzeniowych i przyspieszaczy metoda chromatografii cienkowarstwowej
28. PN-79/C-04237.00 Metody badań gumy w niskiej temperaturze. Postanowienia ogólne i zakres normy
29. PN-79/C-04237.01 Metody badań gumy w niskiej temperaturze. Oznaczanie temperatury kruchości metodą uderzeniową
30. PN-79/C-04237.02 Metody badań gumy w niskiej temperaturze. Oznaczanie współczynnika sztywności w warunkach naprężeń rozciągających w zależności od temperatury
31. PN-79/C-04237.03 Metody badań gumy w niskiej temperaturze. Oznaczanie współczynnika odkształcenia liniowego w warunkach naprężeń rozciągających w zależności odtemperatury
32. PN-79/C-04237.04 Metody badań gumy w niskiej temperaturze. Oznaczanie współczynnika elastycznego powrotu w warunkach naprężeń ściskających w zależności odtemperatury
33. PN-79/C-04237.05 Metody badań gumy w niskiej temperaturze. Oznaczanie sztywności (test Gehmana)
34. PN-80/C-01604.02 Guma. Terminologia. Właściwości statyczne
35. PN-80/C-04233 Guma. Oznaczanie wskaźników ścieralności na aparacie Grasselli
36. PN-80/C-04238 Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore'a
37. PN-80/C-04246 Guma. Oznaczanie relaksacji naprężenia przy ściskaniu w podwyższonej temperaturze
38. PN-80/C-04290 Guma. Oznaczanie trwałego odkształcenia przy ściskaniu
39. PN-81/C-01604.03 Guma. Terminologia. Właściwości zmęczeniowe
40. PN-81/C-01604.04 Guma. Terminologia. Właściwości połączeń
41. PN-81/C-04200 Guma. Ogólne wytyczne wykonywania badań właściwości fizycznych
42. PN-81/C-04240 Guma. Oznaczanie zawartości składników nieorganicznych metodą spopielenia
43. PN-81/C-04241 Guma. Badanie substancji toksycznych i badania sensoryczne. Metody podstawowe
44. PN-81/C-04242 Guma. Oznaczanie odporności na starzenie w naturalnych warunkach atmosferycznych
45. PN-81/C-04248 Guma. Oznaczanie odporności na przyspieszone starzenie w autoklawie tlenowym
46. PN-81/C-04267 Guma. Oznaczanie statycznej przyczepności kordu do gumy - próba H
47. PN-81/C-04292 Guma. Oznaczanie przyrostu temperatury i odporności na zmęczenie przy ściskaniu o częstotliwości 30 Hz
48. PN-81/C-04297 Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości popiołu i jego części rozpuszczalnych w wodzie
49. PN-81/C-05050 Kauczuki syntetyczne. Pobieranie i przygotowywanie próbek
50. PN-81 C-94153.00 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Postanowienia ogólne i zakres normy
51. PN-8LC-94153.01 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Zasady klasyfikacji i oznaczania
52. PN-82/C-04216 Guma. Oznaczanie odporności na przyspieszone starzenie w powietrzu o podwyższonej temperaturze za pomocą zmian właściwości fizycznych
53. PN-82/C-04298 Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości organicznych kwasów i mydeł
54. PN-82/C-04299 Kauczuki i lateksy butadienowo-styrenowe. Oznaczanie zawartości styrenu związanego
55. PN-82/C-94153.07 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy F
56. PN-82./C-94153.09 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy H
57. PN-82/C-94153.30 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy G
58. PN-82/C-94153.30 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy G
59. PN-82/C-94153.54 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu E klasy J
60. PN-82/C-94153.66 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu F klasy K
61. PN-83/C-04405 Pigmenty do gumy. Metody badań
62. PN-83/C-04215 Guma. Pomiar gęstości
63. PN-83/C-04258.00 Wzorcowe mieszanki gumowe. Postanowienia ogólne i zakres normy
64. PN-83/C-04258.01 Wzorcowe mieszanki gumowe. Przygotowywanie, wykonywanie i wulkanizacja
65. PN-83/C-04258.02 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki izoprenowe naturalne. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badanie właściwości
66. PN-83/C-04258.03 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki izoprenowe syntetyczne. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badanie właściwości
67. PN-83/C-04258.04 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki butadienowo-styrenowe i alfa-metylostyrenowe. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badania właściwości
68. PN-83/C-04349 Guma. Oznaczanie przyrostu temperatury i odporności na zmęczenie przy ściskaniu o częstotliwości 4-8 Hz
69. PN-83/C-94153.17 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu B klasy E
70. PN-83/C-94153.18 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu B klasy F
71. PN-83/C-94153.19 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu B klasy G
72. PN-83/C-94153.20 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu B klasy H
73. PN-83/C-94153.21 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu B klasy J
74. PN-83/C-94153.22 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu B klasy K
75. PN-84/C-04258.05 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki izoprenowo-izobutylenowe. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badanie właściwości
76. PN-84/C-94153.06 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy E
77. PN-84/C-94153.08 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy G
78. PN-84/C-94153.10 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy J
79. PN-84/C-94153.11 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy K
80. PN-84/C-94153.28 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy E
81. PN-84/C-94153.29 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy F
82. PN-85/C-04245 Badania chemiczne. Wykrywanie i oznaczanie polimerów izoprenu w kauczukach i w gumie
83. PN-85/C-04258.07 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki chloroprenowe. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badanie właściwości
84. PN-85/C-04259.01 Guma. Oznaczanie właściwości elektrycznych. Technologia i zakres normy
85. PN-85/C-05015 Guma. Oznaczanie odporności na działanie ozonu w warunkach wydłużeń statycznych
86. PN-85/C-05058 Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości akrylonitrylu
87. PN-85/C-94153.02 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy A
88. PN-85/C-94153.13 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu B klasy A
89. PN-85/C-94153.15 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu B klasy C
90. PN-85/C-94153.24 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy A
91. PN-85/C-94153.31 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy H
92. PN-85/C-94153.33 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy K
93. PN-86/C-04201 Guma. Oznaczanie plamienia materiałów organicznych w kontakcie w gumą
94. PN-86/C-04227 Guma. Oznaczanie odporności na powstawanie rysy podczas wielokrotnego zginania
95. PN-86/C-04247 Guma. Oznaczanie odporności na powiększanie się rysy podczas wielokrotnego zginania
96. PN-86/C-04254 Guma. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie
97. PN-86/C-04258.06 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki butadienowe. Skład, wykonanie, warunki wulkanizacji i badania właściwości
98. PN-86/C-04258.08 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badanie właściwości
99. PN-86/C-04259.02 Guma. Oznaczanie właściwości elektrycznych. Pomiar oporności
100. PN-86/C-05063 Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości miedzi, złota i tytanu
101. PN-86/C-94153.03 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy B
102. PN-86/C-94153.04 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy C
103. PN-86/C-94153.27 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy D
104. PN-86/C-94153.35 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy A
105. PN-86/C-94153.40 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy F
106. PN-86/C-94153.42 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy H
107. PN-87/C-04258.10 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki izoprenowo-izobutylenowe halogenowane. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badanie właściwości
108. PN-87/C-04289 Guma. Oznaczanie tłumienia względnego w warunkach naprężeń ściskających
109. PN-87/C-05052 Guma. Oznaczanie zawartości oleju
110. PN-87/C-94153.25 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy B
111. PN-87/C-94153.51 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu E klasy F
112. PN-87/C-94153.53 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu E klasy H
113. PN-87/C-94153.59 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu F klasy C
114. PN-87/C-94153.60 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu F klasy D
115. PN-87/C-94153.61 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu F klasy E
116. PN-88/C-04207 Guma. Oznaczanie odporności na przyspieszone starzenie w powietrzu o podwyższonej temperaturze za pomocą pomiaru naprężenia przy danym wydłużeniu
117. PN-88/C-04225 Guma. Oznaczanie odporności na zmęczenie przy wielokrotnym rozciąganiu z częstotliwością 1,7 Hz
118. PN-88/C-04255 Guma. Oznaczanie elastyczności metodą Schoba
119. PN-88/C-04258.09 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki etylenowo-propylenowe dienowe. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badanie właściwości
120. PN-88/C-05014 Oznaczanie przyczepności gumy do drutu
121. PN-88/C-94153.12 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy L
122. PN-88/C-94153.14 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu B klasy B
123. PN-88/C-94153.16 Guma przeznaczona na artykuły techniczne.
Guma typu B klasy D
124. PN-88/C-94153.72 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu G klasy E
125. PN-88/C-94153.73 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu G klasy F
126. PN-88/C-94153.77 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu G klasy K
127. PN-89/C-83033 Tiuram
128. PN-89/C-94153.05 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy D
129. PN-89/C-94153.26 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu C klasy C
130. PN-89/C-94153.36 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy B
131. PN-89/C-94153.37 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy C
132. PN-89/C-94153.38 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy D
133. PN-89/C-94153.88 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu H klasy K
134. PN-90/C-83201 Produkty chemiczne organiczne. Przyspieszacze sulfenamidowe. Oznaczanie zawartości sulfenamidu i wolnej aminy
135. PN-90/C-84086 Siarka dla przemysłu gumowego. Wymagania i metody badań
136. PN-90/C-04208 Kauczuki i mieszanki gumowe. Oznaczanie lepkości i podwulkanizowania za pomocą lepkościomierza Mooneya
137. PN-90/C-94153.39 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy E
138. PN-90/C-94153.41 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy G
139. PN-90/C-94153.43 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy J
140. PN-90/C-94153.44 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu D klasy K
141. PN-90/C-94153.46 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu E klasy A
142. PN-90/C-94153.49 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu E klasy D
143. PN-90/C-94153.55 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu E klasy K
144. PN-90/C-94153.57 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu F klasy A
145. PN-90/C-94153.62 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu F klasy F
146. PN-90/C-94153.68 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu G klasy A
147. PN-90/C-94153.70 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu G klasy C
148. PN-90/C-94153.71 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu G klasy D
149. PN-91/C-04202 Guma. Oznaczanie zawartości krzemionki
150. PN-91/C-04258.11 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki metylenowinylosilikonowe. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badanie właściwości
151. PN-91/C-04258.12 Wzorcowe mieszanki gumowe. Kauczuki fluorowe. Skład, wykonywanie, warunki wulkanizacji i badanie właściwości
152. PN-91/C-05067 Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości stabilizatora typu dwufenyleno-p-fenylenodwuamin (Wingstay 200)
153. PN-92/C-01604.01 Guma. Terminologia. Podział, nazwy i symbole kauczuków
154. PN-92/C-04219 Guma. Oznaczanie zawartości ekstraktu rozpuszczalnikowego
155. PN-92/C-04250 Guma. Oznaczanie wytrzymałości połączenia gumy z materiałami sztywnymi z zastosowaniem próbek stożkowych
156. PN-92/C-04251 Guma wulkanizowana lub termoplastyczna. Oznaczanie trwałego wydłużenia względnegow powietrzu o normalnej i podwyższonej temperaturze
157. PN-92/C-04252 Guma. Oznaczanie wytrzymałości połączenia guma-metal metoda dwóch płytek
158. PN-92/C-04263 Guma. Oznaczanie wytrzymałości połączenia guma-metal metoda jednej płytki
159. PN-92/C-04296 Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości substancji lotnych
160. PN-92/C-89427 Sztuczne tworzywa porowate i gumy. Oznaczanie wymiarów liniowych
161. PN-93/C-04203 Guma. Oznaczanie twardości (twardość w zakresie od 10 do 100 IRHD)
162. PN-93/C-04205 Guma. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu
163. PN-93/C-04206 Guma. Oznaczanie twardości przez wgniecenie przy użyciu kieszonkowych twardościomierzy
164. PN-93/C-04210 Guma i elastomery termoplastyczne. Oznaczanie modułu przy ścinaniu oraz wytrzymałości połączenia z płytkami z materiałów sztywnych. Metoda ścinaniaczterech powierzchni
165. PN-93/C-04213 Guma. Przygotowanie próbek do badań. Badania chemiczne
166. PN-93/C-04220 Guma. Przedziały czasu między wulkanizacją a badaniem. Wymagania
167. PN-93/C-04224 Guma. Standardowe temperatury, wilgotności i czasy kondycjonowania oraz badania próbek do badań
168. PN-93/C-04236 Oznaczanie działania cieczy
169. PN-93/C-04239 Guma i elastomery termoplastyczne. Wyznaczanie wymiarów próbek do badań i wyrobów do celów badawczych
170. PN-93/C-04277 Guma. Przygotowywanie próbek do badań. Badania fizyczne.
171. PN-ISO 3383:1994 Guma. Ogólne wytyczne uzyskiwania podwyższonych lub obniżonych temperatur dla celów badawczych
172. PN-ISO 3417:1994 Mieszanka gumowa. Oznaczanie przebiegu wulkanizacji za pomocą wulkametru z oscylującym rotorem
173. PN-ISO 6502:1994 Mieszanka gumowa. Oznaczanie przebiegu wulkanizacji za pomocą wulkametru bezrotorowego
174. PN-ISO 2007:1996 Kauczuk, mieszanki gumowe. Oznaczanie plastyczności. Metoda z zastosowaniem plastometru szybkiego działania
175. PN-ISO 2781+AC1:1996 Guma. Oznaczanie gęstości
176. PN-C-04255:1997 Guma. Oznaczanie elastyczności wulkanizatów przyodbiciu metodą Schoba

Źródło: Adam Mroziński