Parametry przetwórstwa niektórych tworzyw sztucznych (wtrysk)

2005-04-24
1) Przy średniej temperaturze masy, ciśnieniu masy oraz temperaturze ściany wtryskarki.
2) Czasem niekonieczne, gdyż surowiec dostarczany w stanie wstępnie wysuszonym.
3) Dla gatunków bezpostaciowych.

Źródło: Na podstawie: Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. Warszawa: WNT, 1999