Dodaj ofertę za darmo

Tworzywa i żywice sztuczne - spis norm

2001-03-27

Dział „Tworzywa sztuczne" dotyczący Polskich Norm nie jest szeroko rozbudowany i dlatego wiele norm DIN podanych w Poradniku nie ma swoich odpowiedników w PN. Zamieszczony poniżej wykaz normy z tego działu pomoże w zorientowaniu się w tym zakresie.

C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
C-89240:1996 Tworzywa sztuczne. Polimetakrylan metylu). Piyty NO
C-89258-1:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe.Metody badań
C-89258-2:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu malej gęstości
C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu dużej gęstości
C-89258-4:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu termokurczliwa
C-89258-5:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia do pakowania mleka i płynnych produktów mlecznych
C-89259:1997 Tworzywa sztuczne. Taśmy samoprzylepne. Metody badań
C-89263 Tłoczywa termoutwardzalne. Ttoczywo PF + AO
C-89264-1:1997 Tworzywa sztuczne. Folie z celulozy regenerowanej. Metody badań
C-89264-2:1997 Tworzywa sztuczne. Folie z celulozy regenerowanej. Folia nie lakierowana
C-89264-3:1997 Tworzywa sztuczne. Folie z celulozy regenerowanej. Folia lakierowana
C-89270 Tworzywa sztuczne. Tłoczywa fenolowe
C-89271 Tworzywa sztuczne. Tłoczywa aminowe
C-89272 Żywice fenolowe. Alkoholowe roztwory żywic rezolowych
C-89286/01 Polietylen małej gęstości. Postanowienia ogólne
C-89286/02 Polietylen małej gęstości. Podział i oznaczenie
C-89286/03 Polietylen matej gęstości. Pakowanie, przechowywanie i transport
C-89286/04 Polietylen matej gęstości. Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań
C-89286/05 Polietylen małej gęstości. Metody badań
C-89286/06 Polietylen matej gęstości. Wymagania ogólne
C-89286/07 Polietylen matej gęstości. PE, PGNX, 18-D003
C-89286/08 Polietylen małej gęstości. PE, FGAN, 18-D003
C-89286/09 Polietylen małej gęstości. PE, FGAL, 18-D003
C-89286/10 Polietylen małej gęstości. PE, FGNX, 23-D006
C-89286/11 Polietylen małej gęstości. PE, FGCX, 23-D006
C-89286/12 Polietylen małej gęstości. PE, FPGA, 18-T012
C-89286/13 Polietylen małej gęstości. PE, FGAN, 23-D022
C-89286/14 Polietylen małej gęstości. PE, FGNX, 23-D022
C-89286/15 Polietylen małej gęstości. PE, FGCX, 23-D022
C-89286/16 Polietylen małej gęstości. PE, FABS, 23-D022
C-89186/26 Polietylen małej gęstości. PE, GGNX, 18-D003
C-89286/27 Polietylen małej gęstości. PE, GGAN, 18-D003
C-89286/28 Polietylen małej gęstości. PE, GGNX, 23-D006
C-89186/29 Polietylen małej gęstości. PE, GGCX, 23-D006
C-89286/30 Polietylen małej gęstości. PE, GGNX, 23-D022
C-89286/31 Polietylen małej gęstości. PE, GGCX, 23-D022
C-89286/43 Polietylen małej gęstości. PE, HGNX, 18-D090
C-89286/55 Polietylen małej gęstości. PE, MGNX, 18-D002
C-89286/56 Polietylen małej gęstości. PE, MGNX, 23-D006
C-89286/57 Polietylen małej gęstości. PE, MGCX, 23-D006
C-89286/58 Polietylen małej gęstości. PE, MGNX, 23-D022
C-89286/59 Polietylen małej gęstości. PE, MGCX, 23-D022
C-89286/60 Polietylen małej gęstości. PE, MGNX, 18-D090
C-89286/61 Polietylen małej gęstości. PE, MGNX, 14-D400
C-89286/62 Polietylen mate] gęstości. PE, MGCX, 14-D400
C-89292 Polistyren S - zwykły
C-89352-4:1997 Kleje. Kleje do drewna. Metody badań. Oznaczanie zawartości wolnego fenolu w klejach fenolowoformaldehydowych wiążących na gorąco
C-89352-5:1997 Kleje. Kleje do drewna. Metody badań. Oznaczanie zawartości wolnego formaldehydu w klejach aminowych w temperaturze pokojowej
C-89353-3:1997 Kleje. Kleje do okleinowania drewna i materiatów drewnopochodnych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości połączeń elementu sztywnego z giętkim na oddzieranie pod kątem 90 stopni
C-89354-6:1997 Kleje. Kleje obuwnicze. Metody badań. Oznaczanie odporności termicznej spoiny klejowej pod stałym obciążeniem
C-83030 Przyspieszacze wulkanizacji. Przyspieszacze D
C-04243 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie za pomocą aparatu - typ Dynstat
C-89000 Tworzywa sztuczne. Znormalizowane warunki otoczenia dla klimatyzacji i badania próbek
C-890002 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoutwardzalne. Oznaczenie skurczu
C-89003 Tworzywa sztuczne warstwowe. Oznaczanie stopnia wykrywalności
C-89005 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie skurczu termicznego kształtek termoplastycznych
C-89007 Tworzywa sztuczne. Przygotowanie i zastosowanie uniwersalnej kształtki do badań
C-89010 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoutwardzalnych przez prasowanie
C-89011 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych metodą prasowania
C-89012 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoutwardzalnych metodą wtrysku
C-89286/62 Polietylen mate] gęstości. PE, MGCX, 14-D400
C-89292 Polistyren S - zwykły
C-89352-4:1997 Kleje. Kleje do drewna. Metody badań. Oznaczanie zawartości wolnego fenolu w klejach fenolowo-formaldehydowych wiążących na gorąco
C-89352-5:1997 Kleje. Kleje do drewna. Metody badań. Oznaczanie zawartości wolnego formaldehydu w klejach aminowych w temperaturze pokojowej
C-89353-3:1997 Kleje. Kleje do okleinowania drewna i materiatów drewnopochodnych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości połączeń elementu sztywnego z giętkim na oddzieranie pod kątem 90 stopni
C-89354-6:1997 Kleje. Kleje obuwnicze. Metody badań. Oznaczanie odporności termicznej spoiny klejowej pod stałym obciążeniem
C-83030 Przyspieszacze wulkanizacji. Przyspieszacze D
C-04243 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie za pomocą aparatu - typ Dynstat
C-89000 Tworzywa sztuczne. Znormalizowane warunki otoczenia dla klimatyzacji i badania próbek
C-890002 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoutwardzalne. Oznaczenie skurczu
C-89003 Tworzywa sztuczne warstwowe. Oznaczanie stopnia wykrywalności
C-89005 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie skurczu termicznego kształtek termoplastycznych
C-89007 Tworzywa sztuczne. Przygotowanie i zastosowanie uniwersalnej kształtki do badań
C-89010 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoutwardzalnych przez prasowanie
C-89011 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych metodą prasowania
C-89012 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoutwardzalnych metodą wtrysku
C-89013 Wyroby lakierowe. Wytyczne wykonania płyt do badań z tworzyw termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem szklanym metodą prasowania pod niskim ciśnieniem
C-89014 Utwardzalne żywice do odlewania. Wytyczne przygotowania kształtek do badań
C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań
C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań
C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne
C-89018 Tworzywa sztuczne. Badanie odporności na starzenie fotooksydacyjne
C-89019 Tworzywa sztuczne, sypkie. Pakowanie, przechowywanie i transport
C-89020 Tworzywa sztuczne. Badanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego
C-89021 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej
C-89022 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury zapalenia
C-89023 Tworzywa sztuczne. Badanie zapalności tworzyw sztucznych w postaci beleczek
C-89024 Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata
C-89025 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia metodą Martensa
C-89026 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na żarzenie
C-89027 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym zginaniu
C-89028 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarności za pomocą aparatu - typ Dynstat
C-89029 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarności metodą Charpy
C-89030/01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie twardości. Metoda wciskania kulki
C-89030/02 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie twardości. Twardość Rockwella
C-89031 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu
C-89032 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chłonności wody.
C-89033 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w acetonie w wyrobach z fenoplastów
C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu
C-89035 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości względnej tworzyw nieporowatych
C-89037 Tworzywa sztuczne. Metody badań odporności na starzenie
C-89041 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie pełzania przy rozciąganiu
C-89049 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie korozji naprężeniowej polietylenu
C-89050 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarności metodą Izoda
C-89051 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie modułu sprężystości przy rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu
C-89054 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika sprasowania tłoczyw
C-89057 Tworzywa warstwowe. Oznaczanie odporności na rozwarstwienie
C-89064 Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonania kształtek do badań metodą obróbki mechanicznej
C-89071 Tworzywa sztuczne porowate. Próba ściskania sztywnych tworzyw sztucznych
C-89077/01 Tworzywa sztuczne, sztywne, porowate. Badanie na zginanie. Próba zginania
C-89077/02 Tworzywa sztuczne, sztywne, porowate. Badania na zginanie
C-89082/01-17 Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań
C-89085 Żywice epoksydowe, nieutwardzone. Metody badań
C-89085/01-24 Żywice epoksydowe. Metody badań
C-89090 Tworzywa sztuczne. Folie z tworzyw sztucznych
C-89281 Polietylen. Oznaczanie zawartości substancji ulegających ekstrakcji eterem dwuetylowym
C-89291 /01-42 Polichlorek winylu
C-89293 Polistyren udarowy
C89423 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolowo-formaldehydowe
C-89428 Tworzywa sztuczne. Polimetykrylan metylu
PN-ISO-9371:1993 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolowe w stanie ciekłym lub w postaci roztworu. Oznaczanie lepkości
EN 477:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka
IEC 674-3-2:1997 Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Folie z poszczególnych tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczące dwukierunkowo orientowanych folii z poli(tereftalanu etylenu) (PET) stosowanych w izolacji elektrycznej
0-91048-1:1996 Płyty z gum i tworzyw sztucznych na spody obuwia

Źródło: Przewodnik Tworzywa Sztuczne  • HURA ! KONKRETY!

    Gość: Hoszowski Paweł | 2008-04-23 11:23:32

    VIVAT KONKRETY! To jest to, co lubię. Dość już tych napuszonych stron o niczym. Ja poszukuję stron KONKRETNYCH o tym jak się robi KONKRETNE PIENIĄDZE ! Byle tak dalej ! Unikać Bla bla bla. Właściwie lanie wody nie zależy od wieku.

  • poliuretan,too

    Gość: Ala | 2008-04-23 11:23:32

    Chciałabym dostac normy dotyczące przetwórstwa poliuretanu

Dodaj komentarz