Właściwości elektryczne

2005-04-23


1. Właściwości dielektryczne
Współczynnik stratności dielektrycznej i stała dielektryczna w zależności od temperatury przy częstotliwości 50 Hz

2. Właściwości elektroizolacyjne
Skrośna oporność właściwa w zależności od temperatury dla wybranych tworzyw sztucznych
3. Wytrzymałość na przebicie
3.1. Wytrzymałość na przebicie poliamidów w zależności od grubości kształtki


3.2. Wytrzymałość na przebicie wybranych tworzyw w funkcji czasu


3.3. Wytrzymałość na przebicie wybranych tworzyw w zależności od temperatury


Źródło: Na podstawie: Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. Warszawa: WNT, 1999