Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 8

 • 2007-02-07 | Komentarze: 0

  Polimery

  Czasopismo poświęcone tematyce tworzyw wielkocząsteczkowych, gumy, lakierów i włókien sztucznych wydawane przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie

 • 2006-08-09 | Komentarze: 0

  Przygotowanie i nadzór produkcji wyrobów wtryskiwanych cz. II ZAMÓW !

  Książka z serii NOWOŚCI TECHNIKI. Dzięki książkom tej serii specjaliści branży przetwórstwa tworzyw sztucznych mogą uzyskać wiele cennych informacji o rozwoju techniki w poszczególnych specjalnościach. Wszystkie książki są pracami zbiorowymi.

 • 2006-03-03 | Komentarze: 0

  Preparatyka polimerów

  W książce opisano podstawowe metody syntezy monomerów będących wyjściowymi substratami w reakcji polimeryzacji wolnorodnikowej, kationowej, anionowej, koordynacyjnej, utleniającej, z otwarciem pieroecienia i kondensacyjnej. Omówiono w niej podstawowe czynnoości i aparaturę stosowaną w praktyce laboratoryjnej.

 • 2006-03-03 | Komentarze: 6

  Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych

  Podręcznik akademicki Politechniki Rzeszowskiej

 • 2006-01-27 | Komentarze: 0

  Poradnik Kierownika Produkcji

  Jak skutecznie planować i zarządzać produkcją.

 • 2005-07-04 | Komentarze: 0

  Przygotowanie i nadzór produkcji wyrobów wtryskiwanych cz. I ZAMÓW !

  Książka z serii NOWOŚCI TECHNIKI. Dzięki książkom tej serii specjaliści branży przetwórstwa tworzyw sztucznych mogą uzyskać wiele cennych informacji o rozwoju techniki w poszczególnych specjalnościach. Wszystkie książki są pracami zbiorowymi.

 • 2000-12-18 | Komentarze: 3

  Polichlorek winylu

  Jest to pierwsza w Polsce monografia obejmująca całość zagadnień związanych z wytwarzaniem i użytkowaniem polichlorku winylu. Omówiono w niej chemię i technologię PVC, jego właściwości i możliwości modyfikacji, metody syntezy i przetwórstwa, dziedziny zastosowania. Ponadto wyjśniono, na podstawie miarodajnych źródeł, nieszkodliwość tego polimeru dla środowiska.

 • 2000-12-18 | Komentarze: 3

  Polimery konstrukcyjne

  W książce omówiono fizyczne i chemiczne właściwości polimerów i wybrane metody ich badania. Zamieszczono przegląd ważniejszych polimerów konstrukcyjnych i kompozytów polimerowych ułatwiający właściwy dobór tworzyw do różnego rodzaju zastosowań, opisano metody wzmacniania i przetwarzania polimerów, przedstawiono problemy związane z ich starzeniem, stabilizacją oraz użytkowaniem.

Strona 1 z 1
 1