Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 46

 • 2003-03-25 | Komentarze: 1

  Wytłaczanie tworzyw sztucznych ZAMÓW !

  Książka z serii NOWOŚCI TECHNIKI Dzięki książkom tej serii specjaliści branży przetwórstwa tworzyw sztucznych mogą uzyskać wiele cennych informacji o rozwoju techniki w poszczególnych specjalnościach. Wszystkie książki są pracami zbiorowymi.

 • 2003-03-25 | Komentarze: 0

  Technologie wtryskiwania. Jakość i efektywność.

  Książki z serii NOWOŚCI TECHNIKI Dzięki książkom tej serii specjaliści branży przetwórstwa tworzyw sztucznych mogą uzyskać wiele cennych informacji o rozwoju techniki w poszczególnych specjalnościach. Wszystkie książki są pracami zbiorowymi.

 • 2003-03-25 | Komentarze: 1

  Nowoczesne formy wtryskowe. Problemy konstrukcji i użytkowania.

  Książka z serii NOWOŚCI TECHNIKI Dzięki książkom tej serii specjaliści branży przetwórstwa tworzyw sztucznych mogą uzyskać wiele cennych informacji o rozwoju techniki w poszczególnych specjalnościach. Wszystkie książki są pracami zbiorowymi.

 • 2003-03-25 | Komentarze: 0

  Ustawianie procesu wtrysku ZAMÓW !

  Jest to podręczny poradnik ustawiacza wtryskarek. W książce zawarto podstawowe wiadomości niezbędne przy ustawianiu i prowadzeniu procesu wtryskiwania; podano parametry zalecane dla różnych typów tworzyw i przeprowadzono analizę wad wyrobów.

 • 2003-03-24 | Komentarze: 1

  Konstrukcja tłoczników

  W książce omówiono zasady konstruowania tłoczników - przyrządów do plastycznego kształtowania na prasach różnorodnych przedmiotów wykonywanych z blachy.

 • 2003-03-24 | Komentarze: 1

  Klasyfikacja, ewidencja i gospodarka odpadami

  Klasyfikacja, ewidencja i gospodarka odpadami - oprogramowanie dla przedsiębiorstw i instytucji

 • 2003-03-24 | Komentarze: 3

  Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

  Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - gotowe do użycia opisy niebezpiecznych substancji chemicznych na CD dla producentów, dystrybutorów i użytkowników.

 • 2000-12-18 | Komentarze: 3

  Polichlorek winylu

  Jest to pierwsza w Polsce monografia obejmująca całość zagadnień związanych z wytwarzaniem i użytkowaniem polichlorku winylu. Omówiono w niej chemię i technologię PVC, jego właściwości i możliwości modyfikacji, metody syntezy i przetwórstwa, dziedziny zastosowania. Ponadto wyjśniono, na podstawie miarodajnych źródeł, nieszkodliwość tego polimeru dla środowiska.

 • 2000-12-18 | Komentarze: 3

  Technologia tworzyw sztucznych

  W książce opisano podstawowe właściwości fizykochemiczne tworzyw sztucznych i metody ich otrzymywania. Omówiono technologie stosowanie w krajowym przemyśle chemicznym w odniesieniu do wybranych polimerów addycyjnych, polimerów kondensacyjnych, modyfikowanych polimerów naturalnych jonitów i jonomerów. Scharakteryzowano dodatki uszlachetniające tworzywa sztuczne.

 • 2000-12-18 | Komentarze: 2

  Recykling materiałów polimerowych

  W książce omówiono najważniejsze problemy dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych, czyli odzyskiwania zużytych materiałów polimerowych i ich ponownego wykorzystania. Dokonano w niej głównie przeglądu metod prowadzenia recyklingu, zwracając jednocześnie uwagę na trudności techniczne w ich stosowaniu i związane z tym niebezpieczeństwa.

Strona 4 z 5
« poprzednia     1  2  3  4  5   następna »