Publikacje

Liczba znalezionych publikacji: 46

 • 2000-12-18 | Komentarze: 2

  Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych

  W książce wnikliwie omówiono metody badań i oceny zarówno właściwości przetwórczych tworzyw - mechanicznych, cieplnych, elektrycznych, jak i gotowych. Starannie dobrano materiał ilustracyjny w postaci wykresów, schematów aparatów oraz fotografii urządzeń. Uzupełnieniem tekstu są liczne cytowane obowiązujące normy.

 • 2000-12-18 | Komentarze: 1

  Tworzywa sztuczne. Poradnik

  W poradniku podano zwięzłą charakterystykę najbardziej znanych i najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych oraz najważniejsze dane dotyczące ich przetwórstwa, obróbki i zastosowania. Tłumaczenie uzupełniono aktualnymi danymi dotyczącymi nazw handlowych i właściwości tworzyw wytwarzanych w Polsce, podano informacje o krajowych instytutach badawczych, uczelniach i stowarzyszeniach zajmujących się tworzywami sztucznymi, zamieszczono wykaz norm i listę polskich producentów tworzyw, maszyn i aparatury analitycznej.

 • 2000-12-18 | Komentarze: 12

  Zgrzewanie tworzyw sztucznych. Zgrzewarki i generatory w.cz.

  Książka zawiera wiadomości na temat zgrzewania tworzyw sztucznych. Dotyczy wszystkich spotykanych w praktyce sposobów zgrzewania: prądami wielkiej częstotliwości, pojemnościowo, ultradźwiękowo, gorącymi elementami, gorącym powietrzem,, indukcyjnie, za pomocą promieni świetlnych, przy czym najwięcej uwagi poświęcono zgrzewaniu prądami w.cz..

 • 2000-12-18 | Komentarze: 3

  Polimery konstrukcyjne

  W książce omówiono fizyczne i chemiczne właściwości polimerów i wybrane metody ich badania. Zamieszczono przegląd ważniejszych polimerów konstrukcyjnych i kompozytów polimerowych ułatwiający właściwy dobór tworzyw do różnego rodzaju zastosowań, opisano metody wzmacniania i przetwarzania polimerów, przedstawiono problemy związane z ich starzeniem, stabilizacją oraz użytkowaniem.

 • 2000-12-18 | Komentarze: 4

  Tworzywa sztuczne - tom 1 i 2.

  W dobie obecnej, jak nigdy przedtem, najnowsze osiągnięcia nauki o polirnerach bezpośrednio wpływają na rozwój produkcji tworzyw sztucznych. Produkcja polimerów i środków pomocniczych należy do jednej z najpotężniejszych i szybko rozwijających się branż przemysłu chemicznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szerokiego kręgu pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych związanych z przemysłem tworzyw sztucznych, Profesor Włodzimierz Srlezyngier - wybitny specjalista w tej dziedzinie, posiadający olbrzymie wieloletnie doświadczeme jako uczony, dydaktyk i praktyk - przedstawia książkę pt.: "Tworzywa sztuczne".

 • 2000-12-18 | Komentarze: 4

  Tworzywa sztuczne - tom 3

  Książka autorstwa prof. Włodzimierza Szlezyngiera pt. Tworzyva Sztuczne -tom III stanowi bardzo cenną kontynuację dwóch wydanych już tomów, pod tym samym tytułem. Tom III składa się z siedmiu rozdziałów, zawierających aktualne treści poświęcone zarówno innowacji dotyczących konwencjonalnych i technicznych tworzyw sztucznych jak i tworzyw najnowszych. Proponowana przez Autora pozycja książkowa ma wszelkie dane ku temu, aby wypełnić powiększającą się wciąż lukę pomiędzy najnowszymi osiągnięciami nauki o polimerach, a ledwie nadążającymi za tymi osiągnięciami informacjami pojawiającyrni się w monografiach w dziedzinie chemii i technologii polimerów.

Strona 5 z 5
« poprzednia    1  ...  2  3  4  5