Ewidencja opłat emisyjnych

2006-01-27

Oprogramowanie do naliczania i dokumentowania opłat za korzystanie ze środowiska.

Opis pozycji
Praktyczne oprogramowanie ułatwiające prowadzenie ewidencji opłat emisyjnych. Dotyczy to zarówno opłat za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, jak i poboru wód czy wprowadzania ścieków oraz składowanych odpadów. Program automatycznie sporządza niezbędne dokumenty ewidencyjne oraz nalicza opłaty za korzystanie ze środowiska według obowiązujących stawek. Dzięki systemowi podpowiedzi i komentarzy użytkownik otrzymuje również kompleksową pomoc prawną, dzięki której może zgodnie z przepisami wypełniać swoje obowiązki oraz prowadzić niezbędną dokumentację.

Najnowsze zmiany w programie:
- Zmiana okresów rozliczeniowych na cykl sześciomiesięczny - od 1 lipca 2005 roku każdy podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza
- Zmiany w naliczaniu opłat za okres bez wymaganego pozwolenia
- Zmiana w metodzie przeliczania i edycji wartości danych na wydrukach - nowa wartość kwoty zwolnionej z opłaty z tytułu rodzajów korzystania ze środowiska
- Możliwość prowadzenia ewidencji dla wszystkich zakresów korzystania ze środowiska w cyklu dziennym
- Mechanizm wprowadzania danych w sposób przyrostowy
- Zmiany w prowadzeniu ewidencji dla wielu zakładów - możliwość wyłączenia przedsiębiorstwa i jego danych
- Jednorazowe definiowanie przedsiębiorstwa (bez przenoszenia danych za pomocą zarządcy kwartałów)
- Usprawniony sposób zarządzania instalacjami w okresach rozliczeniowych - funkcja deaktywowania instalacji w okresie, w którym nie jest używana
- Przebudowa okien służących definiowaniu instalacji uwzględniająca aspekty ergonomiczne
- Możliwość definiowania własnych grup odpadów

Autor: Barbara Raczyńska - absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska. Od 1998 roku jest kierownikiem Działu Ochrony Środowiska i koordynatorem ds. ochrony środowiska w firmach Mercar i Ral. Prowadzi Biuro Usługowe EKO-BR, które zajmuje się działalnością w zakresie ochrony środowiska.


ISBN: 83-7412-178-5
Ilość stron: 190
Format: Płyta CD z podręcznikiem użytkownika, format A5, oprawa segregatorowa
Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2005

WERSJA DEMO - kliknij !
Wydawca: Wydawnictwo FORUM
WWW: www.e-forum.pl


Oprogramowanie

2010-01-15 13:31:26 | Komentarze: 0

Oprogramowanie dla przemysłu chemicznego i farmaceutyki

Produkcja chemikaliów, w tym leków to skomplikowany proces, a z punktu widzenia efektywności i bezpieczeństwa oraz wymagań jakościowych, wymagająca specjalistycznych technologii informatycznych. Specjalistyczny serwis branży IT - decyzje-IT.pl - w swoim nowym dziale poświęconym rozwiązaniom IT dla branż – w sekcji CHEMIA I FARMACEUTYKA – prezentuje wiedzę na temat rozwiązań IT dla tego sektora.

Ocena ryzyka zawodowego

Klasyfikacja, ewidencja i gospodarka odpadami

Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie

Klasyfikacja, ewidencja i gospodarka odpadami