Oznaczenie CE i znak B w branży budowlanej

2006-01-27

Nowe obowiązki producentów, importerów oraz sprzedawców.

Opis pozycji
Kontrole wyrobów budowlanych mogą być przeprowadzane nie tylko u producentów, ale również na placach budowy i w placówkach handlowych. Nowe przepisy zobowiązują producentów wyrobów budowlanych do przeprowadzenia procedury oceny zgodności i oznaczenia ich bądź to znakiem CE, bądź nowym znakiem budowlanym B.

Odpowiedzialność za dostosowanie wyrobów oraz posiadanie odpowiedniej dokumentacji spoczywa nie tylko na samym producencie, ale również na wszystkich pozostałych uczestnikach łańcucha dystrybucji wyrobów budowlanych: dystrybutorach, sprzedawcach oraz firmach projektowych i wykonawczych.

Konsekwencje niedopełnienia nowych obowiązków mogą być bardzo dotkliwe: od umieszczenia danego wyrobu w Krajowym Wykazie Wyrobów Zakwestionowanych i wycofania go z obrotu, po nałożenie kary pieniężnej - nawet do 100 000 zł. Prezentowana publikacja ma za zadanie ułatwić wypełnienie wszystkich obowiązków związanych z wprowadzaniem wyrobów budowlanych na rynek.

W publikacji w sposób praktyczny omówiono m.in.:
- Nowe procedury poprzedzające wprowadzenie wyrobów budowlanych na rynek
- Zasady oceny zgodności wyrobu ze zharmonizowaną normą
- Europejskie Aprobaty Techniczne
- Zasady znakowania wyrobów budowlanych nowym znakiem budowlanym B oraz znakiem CE
- Uprawnienia organów kontrolujących oraz konsekwencje kontroli wyrobów
- Procedury postępowań administracyjnych w sprawie wyrobów budowlanych

Poradnik zawiera również aktualne wzory dokumentów:
- Wzór wniosku o udzielenie Europejskiej Aprobaty Technicznej
- Wzór krajowej deklaracji zgodności
- Wzór protokołu kontroli

Najnowsze zmiany w publikacji:
- Odpowiedzi ekspertów na pytania czytelników (dot. aprobat technicznych towarów importowanych, dokumentacji zgodności i kontroli produkcji elementów przeciwpożarowych, dymoszczelnych i ewakuacyjnych)
- Procedura oznakowania wyrobu znakiem CE oraz certyfikacja dobrowolna (zawartość dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, procedura oceny zgodności sprzętu elektromagnetycznego, krajowe znaki certyfikacji, znak Keymark)
- Certyfikacja usług montażowych (zawartość dokumentacji systemu jakości, wymagania dotyczące systemu jakości usługodawcy, elementy instrukcji montażu
- Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych (pełen wykaz wyrobów budowlanych zakwestionowanych do dnia 19 sierpnia 2005 r. wraz z kartami tych wyrobów zawierającymi informacje szczegółowe)

Autor: Publikacja napisana została pod redakcją mgr. inż. Stanisława Baraniaka - Zastępcy Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST (jednostki notyfikowanej, uprawnionej do opracowywania aprobat technicznych oraz certyfikacji wyrobów i usług). Autor materiałów szkoleniowych w zakresie wdrażania postanowień dyrektywy 89/106/EWG oraz patentów i wzorów użytkowych okuć budowlanych, a także wielu publikacji branżowych oraz Aprobat Technicznych na wyroby budowlane. W skład zespołu autorskiego wchodzą: Wojciech Baraniak, Zbigniew Czajka, Przemysław Grzegorz Barczyński, Elżbieta Niemier.

ISBN: 83-7412-207-2
Ilość stron: 1230
Format: Poradnik wymiennokartkowy z płytą CD, dzieło jednotomowe, format A5, oprawa segregatorowi.
Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2005
Wydawca: Wydawnictwo FORUM
WWW: www.e-forum.pl


Książki

2007-06-05 | Komentarze: 1

FORMY WTRYSKOWE. Dokumentacja obiegowa przy zamawianiu i odbiorze ZAMÓW !

Autorzy opracowali, opierając się na dokumentach i normach z różnych źródeł, wzorce w zakresie postępowania ofertowego, określenia warunków technicznych wytwarzania form, prób i odbioru oraz bieżącej obsługi form. Całość poprzedzona jest obszernym wstępem, w którym omówiono warunki wykonawstwa form w Polsce, , wymagania stawiane producentom form i kryteria wyboru wykonawcy formy. Wszystkie dokumenty opracowano również w postaci elektronicznej na płycie CD. Jest to pierwsza w Europie książka poświęcona wyłącznie tej tematyce.

ISO 9001 Skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości

Przygotowanie i nadzór produkcji wyrobów wtryskiwanych cz. II ZAMÓW !

Preparatyka polimerów

Chemia polimerów

Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych

Kontrola maszyn i urządzeń

Poradnik Kierownika Produkcji

Oznaczenie CE

Katalog Firm branż TWORZYW SZTUCZNYCH