Polimery

2007-02-07

Czasopismo poświęcone tematyce tworzyw wielkocząsteczkowych, gumy, lakierów i włókien sztucznych wydawane przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie

"Polimery" to miesięcznik naukowo-techniczny z dziedziny tworzyw wielkocząsteczkowych. Publikowane są w nim oryginalne prace naukowo-badawcze z zakresu tworzyw, gumy, farb, lakierów i włókien chemicznych. W miesięczniku publikowane są zagadnienia dotyczące syntezy, analizy i technologii polimerów, modyfikacji, przetwórstwa, właściwości i zastosowań tworzyw wielkocząsteczkowych oraz ochrony środowiska.

Czasopismo jest referowane poprzez zamieszczanie streszczeń publikacji przez ponad 20 czasopism indeksujących, m.in. "Chemical Abstracts (USA), "Engineered Materials" (W. Bryt.), "Klebstoff-Documentum" (Niemcy) oraz indeksowane przez Institute for Scientific Information (USA). Aktualna wartość "Impact Factor" IF "Polimerów" 0,990.

Redaktor naczelny: mgr inż. Barbara Witowska-Mocek - Barbara.Witowska-Mocek@ichp.pl

Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

tel./fax. 0 22 633 98 04, 0 22 568 21 73

e-mail: polimery@ichp.pl

Strona internetowa: www.ichp.pl/polimery

Redakcja: J. Fejgin, M. Kijeńska, B. Krajewski, J. Krawcewicz, E. Maciejewska, B. Misterek, P. Orłowski, B. Parczewska-Plesnar

Rada Programowa: S. Penczek, M. Żenkiewicz, A. Błędzki, E. Bortel, W. Brostow, Z. Dobkowski, A. Eisenberg, Z. Florjańczyk, E. Grzywa, K. Jaskóła, J. Kijeński. B. Kolarz, P. Kubisa, K. Matyjaszewski, H. Nierebiński, M. Nowakowska, J. Paprocki, J. Pielichowski, R. Quijada, K.M. Sęp, R. Sikora, L. Stelmach, L. Ślusarski, A. Włochowicz, J. Zieliński

Nakład: 1 000,- egz.

Roczna prenumerata: 264,- PLN


Wydawca: Inne


Czasopisma

2010-02-18 | Komentarze: 8

Tworzywa Sztuczne i Chemia

Dwumiesięcznik "Tworzywa Sztuczne i Chemia" ukazuje się na rynku pism branżowych od 2001 roku. Krąg jego odbiorców to przede wszystkim praktycy, na co dzień związani z branżą tworzyw sztucznych. Czasopismo jest cennym źródłem wiedzy i informacji o najnowszych osiągnięciach nie tylko naukowych, ale również tych sprawdzonych w praktyce.

Reporter Chemiczny

TS RAPORT

TWORZYWA

Rynek Chemiczny

Rynek Tworzyw