Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie

2006-01-27

Oprogramowanie wspierające ewidencję i kontrolę stanu technicznego.

Opis pozycji
Od 1 stycznia 2006 wszystkie maszyny i urządzenia muszą spełniać wymagania Dyrektywy Narzędziowej. Producenci i użytkownicy muszą zapewnić odpowiedni stan techniczny urządzeń oraz przygotować zupełnie nową dokumentację techniczną.
Niedopełnienie powyższych obowiązków w ustawowym terminie będzie pociągało za sobą poważne konsekwencje - począwszy od kar pieniężnych, poprzez wstrzymanie produkcji, aż do zamknięcia zakładu.

Ten intuicyjny i łatwy w obsłudze program, pozwalający kontrolować stan techniczny urządzeń produkcyjnych w każdym przedsiębiorstwie umożliwia m.in.:
- Bieżące prowadzenie ewidencji maszyn i urządzeń w firmie
- Sprawne przygotowanie dokumentacji, min: protokołu z odbioru technicznego, deklaracji zgodności
- Ocenę stanu technicznego posiadanych urządzeń produkcyjnych
- Prowadzenie historii napraw i remontów maszyn w przedsiębiorstwie
- Kontrolowanie terminów i opracowywanie planów przeglądów każdego urządzenia

Najnowsze zmiany w programie:
- nowy moduł programu. "Magazyn" - umożliwia ewidencję wszystkich używanych w przedsiębiorstwie części zamiennych, jak również bieżącą kontrolę stanów magazynowych, oraz możliwość generowania zamówień części i przechowywania wystawionych dokumentów przyjęć i wydań z magazynu,
- możliwość dodania do każdej z maszyn rodzaju i dat pomiarów elektrycznych, przypominanie o zbliżającym się terminie wykonania pomiaru,
- opcja pozwalająca na zapisanie w programie własnych dokumentów i raportów, oraz import wszystkich raportów do arkusza Exel’a,
- możliwość tworzenia raportów według kryterium - lokalizacja,
- rozszerzenie opcji importu i eksportu danych z i do programu.

W kolejnych aktualizacjach polecamy:
- moduł umożliwiający kontrolę wykonania budżetu,
- rozbudowę modułu maszyny - zmiany funkcjonalne,
- następne gotowe wzory Dokumentacji techniczno - ruchowych,
- kolejne listy kontrolne i instrukcje stanowiskowe na różne stanowiska i maszyny,
- rozbudowę programu zgodnie z sugestiami klientów.

Autor: Bartłomiej Dudziak - mgr inż., absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, obecnie doktorant w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na Politechnice Poznańskiej. W swej działalności badawczej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu i użytkowaniem pojazdów.
Krzysztof Kędziora - mgr inż. mechanik, w latach 1997-2002 studiował na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Pracę magisterską obronił na specjalności Mechatronika. Po studiach rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują zjawiska występujące podczas procesu hamowania samochodu, co związane jest z podjętą tematyką pracy doktorskiej. Zajmuje się realizacją projektów CAD. Asystent biegłego podczas opracowywania licznych opinii sądowych z zakresu wypadków drogowych oraz konstrukcji maszyn.

Wydawca: Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.

ISBN: 83-7412-301-X
Ilość stron: 140
Format: Płyta CD z podręcznikiem użytkownika, format A5, oprawa segregatorowa
Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2005

WERSJA DEMO - kliknij !
Wydawca: Wydawnictwo FORUM
WWW: www.e-forum.pl


Oprogramowanie

2010-01-15 13:31:26 | Komentarze: 0

Oprogramowanie dla przemysłu chemicznego i farmaceutyki

Produkcja chemikaliów, w tym leków to skomplikowany proces, a z punktu widzenia efektywności i bezpieczeństwa oraz wymagań jakościowych, wymagająca specjalistycznych technologii informatycznych. Specjalistyczny serwis branży IT - decyzje-IT.pl - w swoim nowym dziale poświęconym rozwiązaniom IT dla branż – w sekcji CHEMIA I FARMACEUTYKA – prezentuje wiedzę na temat rozwiązań IT dla tego sektora.

Ewidencja opłat emisyjnych

Ocena ryzyka zawodowego

Klasyfikacja, ewidencja i gospodarka odpadami

Klasyfikacja, ewidencja i gospodarka odpadami