ABS

ABS - termoplastyczne mieszaniny kopolimeru styren/akrylonitryl z kauczukiem butadienowonitrylowym lub terpolimery szczepione styrenu (S) i akrylonitrylu (AN) na polibutadienie (BR), zawierające 50-80% S, 10-25% AN i 10-25% BR.

Specjalne typy ABS przeznaczonego do modyfikowania poli(chlorku winylu) powinny zawierać 35-40% S, 35-40% BR i 15-25% AN. Własności ABS zależą od składu i metody produkcji: ABS do celów konstrukcyjnych ma gęstość 1,02-1,1, wytrzymałość na rozciąganie 2-6,5 kG/mm2, wydłużenie przy zerwaniu 30-200% ma udarność nieskończenie wielką, udarność z karbem 30-50 kGcm/cmz, mięknie w granicach temp. 85-115°C; chłonie 0,2-0,3% wody, nieodporny na węglowodory aromatyczne, estry i ketony, odporny na węglowodory alifatyczne, oleje, alkohole i działanie światła; rozkłada się pod wpływem stężonych kwasów utleniających (co wykorzystuje się do trawienia powierzchni przed metalizowaniem). Nieprzezroczysty lub nieco przeświecający. Odmiany, w których faza kauczukowa jest bardzo rozproszona, mają lepszą przezroczystość; gatunki handlowe często pigmentowane. Własności mechaniczne i odporność cieplną ABS powiększa metalizowanie galwaniczne, stosowane w coraz większym zakresie. Poza tym rośnie znaczenie ABS wzmocnionego włóknem szklanym. Zastosowanie: elementy wyposażenia samochodu (zwłaszcza metalizowane), obudowy elektrycznego sprzętu domowego, aparatów telefonicznych, obudowy i tace do lodówek, części maszyn (zwłaszcza z ABS napełnionego włóknem szklanym), rury do zimnej wody i chemikaliów, kadłuby łodzi, elementy piankowe łodzi niezatapialnych, obcasy itp. Przetwórstwo: wtrysk w temperaturze 120-275°C pod ciśnieniem 550-1750 kG/cm2 (ABS z napełniaczem szklanym: temp. 260-290°C, ciśnienie 1050-2800 kG/cm2). Pewne niezadowalające własności ABS (skłonność do starzenia, nieprzezroczystość) zmusiły do poszukiwań innych, podobnych kopolimerów: ACS, MABS, MBS, XABS.

Skorowidz