ACS

ACS - produkt szczepienia akryloni trylu (A) i styrenu (S) na polietylenie chlorowanym (CPE); odznacza się wielokrotnie mniejszą szybkością starzenia, mimo że jego własności mechaniczne bezpośrednio po syntezie są nieco gorsze niż ABS.

Najlepsze własności mechaniczne ma ACS zawierający 20-26% CPE; odporność termiczna ACS zależy od zawartości A. Produkuje się trzy typy ACS: wysokoudarowy, termicznie odporny (ok. 90°C) - oba nieprzezroczyste, i przeświecający (10-20% przepuszczalności światła); trudno palne. Zastosowanie i przetwórstwo w zasadzie jak ABS.

Skorowidz