Anwidur - płyty lite z PCW

Płyty lite Anwidur (Anwil S.A.) wytwarzane są metodą wytłaczania w postaci płaskich arkuszy o twardej , błyszczącej powierzchni. Nie zawierają zmiękczaczy ani substancji wypełniających. Cały typoszereg wymiarowy płyt charakteryzuje się stałą gęstością, wynoszącą 1.4 g/cm3. Anwidur jest płytą, która dzięki swoim cechom oferuje wielorakie rozwiązania dla różnorodnych wymagań przemysłu, chemii, targów, reklamy, budownictwa, elektrotechniki i innych.

Z uwagi na wspaniałe właściwości Anwidur nadaje się doskonale do termoformowania, nanoszenia nadruku, lakierowania, nakładania folii i przede wszystkim daje się łatwo obrabiać powszechnie dostępnymi narzędziami.
Anwidur produkowany jest bez substancji, które w jakikolwiek sposób obciążałyby środowisko lub zagrażały zdrowiu, użyte receptury nie zawierają w swym składzie ołowiu.
Fakt ten potwierdzony jest atestem higienicznym nr 68/PB/251/141/98. Anwidur posiada również atest higieniczny dopuszczający go do kontaktu w wodą pitną - atest nr HK/W/0396/01/98).
Pozostałości (resztki, odpad) materiału mogą być ponownie mielone i wykorzystywane w procesie produkcji, przez co osiąga się prawie zamknięty obieg materiału.
Doskonała podatność na obróbkę cieplną, odporność na większość związków chemicznych, wysoka jakość powierzchni, niewielkie przewodnictwo ciepła, dobra izolacyjność, jak również idealna odporność na wpływ czynników atmosferycznych sprawiają , że Anwidur znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia :
sektor reklamy
szyldy, transparenty, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne, sektor budowlany, wypełnienia stolarki budowlanej i okiennej, panele typu Sandwich, zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, elementy wentylacji i klimatyzacji (np. kanały), ścianki działowe, elektrotechnika, szafy rozdzielcze, kanały kablowe, galwanotechnika, wanny galwanizerski,e budowa aparatów i zbiorników, konstrukcja zbiorników, wykładanie i obudowa zbiorników, budowa maszyn, obudowy maszyn, elementy konstrukcyjne, wyłożenia kaskad napowietrzających w oczyszczalniach ścieków, budowa modeli, chemia i technika laboratoryjna, przemysł fotograficzny

Zalety płyt litych Anwidur:
podwyższona odporność na udar oraz działanie światła i warunków atmosferycznych, odporność na korozję i chemikalia, podatny do obróbki mechanicznej oraz termicznej (płyty głęboko tłoczne), trudno zapalny (potwierdzone świadectwem ITB z dnia 15.06.98), certyfikat jakości wg ISO 9001, przetwórstwo na płyty spieniane i lite oparte jest na systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-ISO 9001, uwiarygodnionym przez certyfikat firmy TUV-CERT Berlin Brandenburg.

Świadectwa i atesty:
atest higieniczny PZH Nr 68/PB/251/141/98 (do stosowania m.in. w budownictwie mieszkaniowym) atest higieniczny PZH Nr HK/W/0396/01/98 dopuszczający płyty twarde do kontaktu z wodą pitną klasyfikacja ogniowa ITB ( wszystkie płyty sklasyfikowane jako materiał trudno zapalny)

Skorowidz