Anwipor - płyty spienione z PCW

Płyty spienione Anwipor wytwarzane są technika swobodnego spieniania metodą wytłaczania. Charakteryzują się regularną strukturą wewnętrzną o zamkniętych komórkach z gładką , twardą powierzchnią pozbawiona porów. Wraz ze wzrostem grubości płyt maleje ich gęstość, od ok. 0,9 g/cm3 dla płyt 1 mm, do 0,5 g/cm3 dla płyt 6-19 mm.

Anwipor light o bardzo małej masie właściwej wynoszącej 0,5 do 0,6 g/cm3. Płyty te zostały opracowane z myślą o odbiorcach z branży reklamowej. Z uwagi na wspaniałe właściwości powierzchni Anwipor nadaje się doskonale do nanoszenia nadruku, lakierowania, nakładania folii i przede wszystkim daje się łatwo obrabiać powszechnie dostępnymi narzędziami. Anwipor produkowany jest bez substancji, które w jakikolwiek sposób obciążałyby środowisko lub zagrażały zdrowiu, użyte receptury nie zawierają w swym składzie ołowiu.

Fakt ten potwierdzony jest atestem higienicznym nr 68/PB/251/141/98 (płyty lite posiadają również atest higieniczny dopuszczający je do kontaktu w wodą pitną - atest HK/W/0396/01/98). Pozostałości (resztki, odpad) materiału mogą być ponownie mielone i wykorzystywane w procesie produkcji, przez co osiąga się prawie zamknięty obieg materiału. Doskonała jakość powierzchni, niewielkie przewodnictwo ciepła, dobra izolacyjność, podatność na obróbkę cieplną sprawiają , że Anwipor znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia: sektor reklamy, szyldy, transparenty, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne, sektor budowlany, wypełnienia stolarki budowlanej i okiennej, sufity podwieszane, zabudowa rolokaset, zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, ścianki działowe, wyłożenia pomieszczeń o dużej wilgotności

Zalety płyt spienionych Anwipor:
niska gęstość, niewielka chłonność wody, odporność na korozję i chemikalia, trudno zapalny (potwierdzone świadectwem ITB z dnia 20.08.2001), podatny do obróbki mechanicznej oraz termicznej - Certyfikat jakości wg ISO 9001, Przetwórstwo na płyty spieniane i lite oparte jest na systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-ISO 9001, uwiarygodnionym przez certyfikat firmy TUV-CERT Berlin Brandenburg. Świadectwa i atesty: atest higieniczny PZH Nr 68/PB/251/141/98 (do stosowania m.in. w budownictwie mieszkaniowym) klasyfikacja ogniowa ITB ( wszystkie płyty sklasyfikowane jako materiał trudno zapalny)

Wskazówki do obróbki materiału

- Obróbka skrawaniem
Płyty Anwipor mogą być łatwo i szybko obrabiane za pomocą narzędzi standardowo stosowanych przy obróbce drewna i metalu. Pozwalają się ciąć, piłować, toczyć, obrabiać pilnikiem, wiercić , heblować, frezować, szlifować. Dają się łączyć za pomocą połączeń śrubowych, kołkowych, na nity i zawiasy.

Generalnie stosuje się duże prędkości obrotowe narzędzi tnących, przy obróbce skrawaniem dużą prędkość skrawania przy małym posuwie i małej głębokości skrawania. Należy zwrócić również uwagę na to, że narzędzia muszą być ostre, aby uniknąć pęknięć, pojawienia się odprysków czy rozerwania.

- Formowanie
Płyty Anwipor gną się i wytłaczają powierzchniowo przy podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, pozwalają się również termicznie formować na drodze głębokiego ciągnienia (obróbka w stopniu ograniczonym z uwagi na porowatą strukturę materiału) Płyty poddawane termoformowaniu powinny byc równomiernie ogrzane z obu stron, ażeby proces odbywał się w fazie sprężysto-plastycznej materiału. Przed obróbką termiczną należy usunąć z płyt folię ochronną.

- Spawanie
Płyty Anwipor można łączyć na drodze spawania z użyciem gorącego powietrza. Temperatura powietrza zależy przede wszystkim od grubości płyty i ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu warunków prowadzenie procesu. Bardzo dobre wyniki osiąga się używając do spawania importowanych drutów uznanych producentów.

- Klejenie
Płyty Anwipor dają się dobrze kleić, w zależności od wymagań co do jakości połączenia można używać różnych klejów. Zasadniczo poleca się kleje na bazie rozpuszczalników lub kleje poliuretanowe ( np. Koracol HF 300). Dobre wyniki osiąga się również używając klejów w stanie ciekłym na bazie polichlorku winylu. Anwipor klei się nie tylko z innymi płytami z PCW, można go łączyć z innymi tworzywami sztucznymi lub nawet z materiałem na innej bazie, przy zastosowaniu odpowiednich do tego celu klejów.

- Drukowanie i lakierowanie
Z uwagi na strukturę powierzchni, przypominającą w dużym zbliżeniu skórkę pomarańczy, płyty Anwipor nadają się idealnie do zadrukowywania i lakierowania, szczególnie polecana jest technika sitodruku. Do malowania powinny być użyte specjalne farby przeznaczone zgodnie z informacją producenta do pokrywania powierzchni z PCW np. vinylowo-akrylowe, polecane są lakiery na bazie akrylu. Przed nałożeniem powłoki malarskiej wskazane jest odpowiednie przygotowanie powierzchni np. odtłuszczenie przez przemycie spirytusem.

Przy stosowaniu materiału na zewnątrz nie zaleca się pokrywania płyty ciemnymi powłokami (np. farba, folia) z uwagi na zwiększoną absorpcję ciepła. W zależności od przeznaczenia wymagana są określone konstrukcje mocujące płyty. Wszystkie płyty są jednostronnie foliowane folią ochronną i składowane poziomo na palecie. Paleta zabezpieczona jest dodatkowo folią , tekturą, posiada narożniki usztywnione kątownikiem tekturowym, całość ściągnięta jest taśmą stripującą. Waga pojedynczej palety nie przekracza z reguły 1000 kg. Tolerancja grubości s = +/- ( 0,1 mm + 0,05 s ) KOMPLEKS TWORZYW SZTUCZNYCH
Zespół Sprzedaży tel. 054 237 30 54 fax 054 237 34 49
Zespół Marketingu tel. 054 237 35 28
ks@anwil.com.pl

Skorowidz