Bouchardat Custave

Bouchardat Custave - chemik francuski, pracował m.in. nad przerobem kauczuku naturalnego i odkrył zjawisko polimeryzacji na kauczuk izoprenu otrzymanego przez rozkład kauczuku (1875). Żył w latach 1842-1918.

Skorowidz