Polietylen (PE)

Polietyleny należą do miękkich i elastycznych termoplastów, są częściowo krystaliczne. Ich ciężar cząsteczkowy, krystaliczność, struktura i właściwości w znacznym stopniu zależą od metody polimeryzacji.

Polietylen o małej gęstości (PE-LD) otrzymuje się w procesie wysokociśnieniowym, a polietylen o dużej gęstości (PE-HD) otrzymuje się metoda średnio- lub niskociśnieniową.

Struktura chemiczna polietylenu: -[CH2 – CH2]-

Do temperatury 60°C odporny na działanie wielu czynników chemicznych (w tym HF i benzyny). Formowany przez wytłaczanie, rozdmuchiwanie, wtrysk i natrysk płomieniowy służy do wyrobu folii, opakowań, pojemników, galanterii i wyrobów gospodarstwa domowego, do powlekania kabli, papieru i tkanin.

ZOBACZ TAKŻE:
Stowarzyszenie PE100+
Zmiany na rynku instalacji z tworzyw sztucznych

Skorowidz