Styropian jako produkt ekologiczny

Styropian jest wytwarzany z ropy naftowej w trakcie kilkuetapowego procesu technologicznego, przy bardzo oszczędnym zużyciu surowca naturalnego. Do spieniania polistyrenowego granulatu, który jest materiałem wyjściowym, stosowana jest para wodna. Czynnikiem spieniającym jest również pentan Podobnie jak inne gazowe alkany, takie jak np. metan, pentan jest stale wytwarzany w naturalnych procesach zachodzących m.in. w układzie trawiennym zwierząt.

Po uwolnieniu do atmosfery gazy te szybko ulegają rozkładowi. Do polistyrenu do spieniania wprowadza się pewną ilość dodatków, które stosuje się w bardzo małych stężeniach. Starannie się je dobiera aby proces wytwarzania przebiegał zgodnie z najbardziej ścisłymi wytycznymi dotyczącymi wpływu na zdrowie i środowisko w warunkach eksploatacji.

Styropian nie zawiera fluorochlorowodoru a końcowy produkt składa się w 98 % z zamkniętego w porach powietrza, najlepszego w przyrodzie materiału izolacji cieplnej. Styropian charakteryzuje się również niezwykle korzystnym bilansem energetycznym, ponieważ jako surowiec wtórny (odpady produkcyjne oraz czysty styropian) może być stosowany jako dodatek termoizolacyjny do betonu, pustaków, tynków a także jako spulchniacz gleby w ogrodnictwie. Po wyczerpaniu możliwości przetwarzania mechanicznego, można odzyskać energię zawartą w styropianie. Spalanie odpadów i odzyskiwanie energii, którą można wykorzystywać do wytwarzania energii elektrycznej czy do ogrzewania, jest skutecznym sposobem zwiększania wartości tworzyw sztucznych jako zasobów.

Gromadzone od dziesięcioleci doświadczenie eksploatacyjne oraz przeprowadzone w tym zakresie badania naukowe wykazały, że styropian nie uwalnia ze swojej struktury żadnych szkodliwych substancji, a swoje korzystne właściwości fizyczne utrzymuje przez dziesięciolecia. Styropian samogasnący, odpowiednio zastosowany, pozwala na uzyskanie układów nierozprzestrzeniających ognia.

Izolacja ze styropianu ma wiele cennych właściwości, które często nie są należycie docenione. Jako izolacja cieplna - pozwala oszczędzać energię i ograniczać emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Akustyczna izolacja styropianowa stropu zapewnia komfortowe warunki ciszy i spokoju. Właściwie wykonane izolacje styropianowe tworzą wokół mikroklimat, który sprzyja dobremu samopoczuciu.

Skorowidz