acetylen

acetylen (łac. acetum - ocet; gr. hyle - materia) - etyn, najprostsry alkin (E. Davy, 1836 r.), gaz o aromatycznym zapachu (przykra woń a. technicznego pochodzi od zanieczyszczeń);

Nie rozcieńczony (np. azotem) wybucha przy sprężaniu; rozpuszcza się w wodzie, zwłaszcza w acetonie (100 objętości a. w 1 obj. acetonu) i w postaci roztworu acetonowego jest przewożony w butlach pod ciśnieniem 12 at. Dzięki reaktywności wiązania potrójnego jest bardzo ważnym surowcem chemicznym, produkowanym w wielkich ilościach do niedawna w kosztowny sposób z karbidu, taniej przez tzw. niezupełne spalanie metanu, ostatnio głównie przez niezupełne spalanie gazu ziemnego. Ma własności narkotyczne, palny.
Zastosowanie: do spawania i cięcia metali (temperatura płomienia 2700°C), przede wszystkim do syntezy: chlorku winylu, chloroprenu, akrylonitrylu, octanu winylu i innych monomerów, do przerobu na aldehyd i kwas octowy i wiele innych.

Skorowidz