akrylan butylu

akrylan butylu - bezbarwna, o swoistym, łzawiącym zapachu ciecz o gęstości 0,89, wrząca w temp. 146-148°C; granice wybuchowości mieszanek z powietrzem 1,5-9,9%, w wodzie nierozpuszczalna (0,2%), miesza się z pospolitymi rozpuszczalnikami organicznymi. Stosowana głównie do kopolimeryzacji (zob. metakrylany).

Skorowidz