akrylan metylu

akrylan metylu - bezbarwna, ruchliwa ciecz o swoistym, ostrym zapachu, gęstości 0,95, wrząca w temp. 80,3°C; słabo rozpuszczalna w wodzie, dobrze w alkoholu i eterze. Wykazuje typowe reakcje estrów i związków nienasyconych; palna; ma słabe własności narkotyczne. A. metylu stosuje się głównie do kopolimeryzacji z innymi monomerami na kleje, szlichty, apretury itp.

Skorowidz