akrylonitryl

akrylonitryl - bezbarwna, lotna ciecz o charakterystycznej, przykrej woni, rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych; granice wybuchowości (w stanie pary) 3-17%. Ciekły a. działa parząco na skórę, pary zaś jego atakują drogi oddechowe i błony śluzowe.

A. otrzymuje się przez przyłączenie cyjanowodoru do acetylenu lub przez odwodnienie cyjanohydryny etylenowej, ostatnio również przez utlenianie mieszaniny propylenu z amoniakiem. Bardzo reaktywny, służy m.in. do produkcji kauczuku nitrylowego, kwasu akrylowego i różnych kopolimerów, głównie włóknotwórczych. Odkryty przez Ch. Moureau (1900 r.).

Skorowidz