aktywacja

aktywacja - I) nadawanie czynności chemicznej związkowi obojętnemu; w praktyce polimeryzacji w szczególności przekształcenie obojętnej cząsteczki monomeru w cząsteczkę reaktywną o charakterze wolnego rodnika lub jonu pod wpływem inicjatorów lub doprowadzenia energii z zewnątrz. 2) proces przygotowania powierzchni tworzyw sztucznych o dużej odporności chemicznej do klejenia rozpuszczalnikiem lub drukowania. Istnieje pięć podstawowych sposobów a.: 1 - strumieniem gorącego powietrza dla spowodowania naprężeń powierzchniowych, wpływających na zwiększenie przyczepności; 2 - przez ogrzewanie tworzywa sztucznego płomieniem redukującym w celu zmiany struktury chemicznej powierzchni (z częściowym utlenieniem); 3 - bombardowanie elektronami o dużej energii również powodującymi zmianę struktury warstwy powierzchniowej.
Do tworzyw sztucznych poddawanych aktywacji należą polietylen, polipropylen, poliamidy i policzterofluoroetylen.

Skorowidz